Bussene leder an i elektrifiseringen

Nesten halvparten av verdens busser vil være batteridrevet i 2032, og dette året vil også tre av fire solgte busser være elektriske.

Det er konsulentselskapet Bloomberg som slår dette fast i rapporten BloombergNEF’s Electric Vehicle Outlook. Selskapet slår fast at elektrifiseringen av bussparken skjeer betydelig raskere enn tilfellet er for personbiler (på verdensbasis, ikke i Norge), for ikke å snakke om lastebiler som fortsatt har en lang vei å gå. Også mopeder og motorsykler, kjøretøy som er ideelle for elektrifisering, er forventet å ligge godt etter bussene i 2032.

Tidligere rapporter fra Bloomberg ga et estimat på 600.000 elbusser i 2021, noe som utgjorde 16 prosent av den globale flåten. Men allerede i 2018 slo konsulentselskapet fast at det elektriske bussmarkedet ville vokse klart raskere en markedet for elektriske personbiler.

I en startfase er det det kinesiske markedet som har drevet frem elektrifiseringen av bussparken. Så sent som i 2020 ble 98 prosent av alle elbusser solgt i Kina. Dette året ble 5.000 elbusser solgt utenfor Kina. Dette er forventet å øke til 14.000 i 2025. Nå satser stadig flere byområder på elektrifisering av bussparken, noe som i betydelig grad vil redusere utslipp av drivhusgasser og samtidig skape et bedre miljø og økt bokvalitet i urbane områder.

Rapporten legger imidlertid ikke skjul på at en elektrifisering av bussparken byr på utfordringer. Dette gjelder særlig en ekspanderende lade-infrastruktur, optimert batteriteknologi og forbedret rekkevidde. Rapporten slår fast at det er et avgjørende behov for nært samarbeid mellom regjeringer, transportmyndigheter og private selskaper for å akselerere utbyggingen av ladestasjoner og fremme intensiver for å få bussoperatørene til å slutte opp om en omfattende elektrifisering.

Utviklingen i det elektriske kjøretøymarkedet frem mot 2045 slik konsulentselskapet Bloomberg ser det.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.