Ny lov om bedre sikkerhet for bussjåfører fra 1. oktober

Nå er det klart. Det blir nye regler for beskyttelse av bussjåføren fra og med 1. Oktober.

Buss i klasse I, II og III som omfattes av forskriften og som førstegangsregistreres i Norge fra og med 1. oktober 2023 skal tilfredsstille kravene til frontbeskyttelse beskrevet i FN-regulativ nr. 29 pkt. 5 når kollisjonstesten er gjennomført i henhold til vedlegg 3 test A der anslagsverdien for pendelen skal være i henhold til pkt. 5.5.2. Vilkårene i pkt. 5.1.6 kan benyttes som alternativ til mekanisk prøving, står det nå i Lovdata.

Det har over mange år vært diskusjon rundt sikkerheten for bussjåføren i en klasse 1 bybuss. Nå har regjeringen lyttet til sjåførene og fra 1. oktober skal alle nye busser tilfredsstille kravet ECE-R29 om bedre frontbeskyttelse.

Kravet er egentlig et gammel krav som har vært gjeldene for lastebiler i over 30 år. Nå innføres dette i Norge som et krav for alle nye busser i alle klasser over 22 seter. Altså klasse 1, 2 og 3.

Kollektivtrafikkforeningen støtter kravet

En gjennomgang Kollektivtrafikkforeningen gjorde blant sine medlemmer tidligere i år, viser at de allerede stiller krav om dette i sine anbud.

– Dette viser at løsningene finnes, og at kollektivselskapene selv er med på å drive frem nye krav til sjåførsikkerhet i busser. Vi mener det også er nødvendig å se på flere nasjonale krav enn kun R-29, som for eksempel tverrliggende bom (R-93), og forsterkede vertikale stolper i hjørnene foran på bussen. Dette er tiltak som vil risikoen for alvorlige skader reduseres dersom det skulle skje en ulykke, sier leder av Kollektivtrafikkforeningen Olov Grøtting.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.