Ny taxihverdag kan bli krevende for bransjen

Forleden ble det sendt ut en høring for ny taxilov. Regjeringen ønsker endre taxiloven slik vi kjenner den i dag. Dette kan gå begge veier for bransjen. Mer konkurranse mener mange er sundt, men det kan også knekke mange av dagens taxieiere.

Regjeringen mener at det er for vanskelig å etablere seg som taxieier i dag og at prisene er for høye. Derfor foreslår de å fjerne taket på antall taxiløyver som kan lyses ut. De vil fjerne fylkeskommunenes mulighet til å regulere dette lokalt.

Kort fortalt vil dette gi en total frislipp, som igjen kan føre til flere taxiselskaper i en kanskje presset område. Flere av dagens taxieiere frykter de nye forslagene. Ny aktører ser positivt på det og ser frem mot et frislipp.

Det foreslås også å fjerne kravet om kjentmannsprøve. Det kan gi flere sjåfører som er helt avhengig av å bruke navigasjon for å finne frem.

Norge er presset ev ESA som for en tid siden en tilbakemelding fra dem som satte fingeren på flere ting med dagens avtale. ESA mener behovsprøvingen, tildeling av drosjeløyver etter ansiennitet og fylkeskommunenes eget skjønn, samt kravet om sentraltilknytning, er i strid med retten til fri etablering etter EØS-avtalen artikkel 31. Det er dette Regjeringen nå har foreslått endret for å møte kravene fra ESA.

De foreslåtte lov- og forskriftsendringene skal gjøre det enklere å etablere seg i næringen og å drive virksomhet på en god måte, også basert på forretningsmodeller som tar i bruk ny teknologi. Et nytt regelverk skal ivareta de reisendes sikkerhet og bidra til at vi har en ryddig og seriøs drosjenæring. Regelverket skal være i overensstemmelse med EØS-retten.

– Regjeringen ønsker en velfungerende drosjenæring som gir et enda bedre tilbud til de reisnde. Ny teknologi har endret folks forventninger til drosjetilbudet. I lovforslaget som vi har sendt ut på høring foreslår vi å gjøre det enklere for nye aktører å etablere seg. Vi ønsker større konkurranse i byene og muligheten for bruk av ny teknologi, samtidig som vi sikrer tilbudet i distriktene. Det nye regelverket skal og ivareta tryggheten for de reisende og bidra til en ryddig og seriøs bransje, sier Samferdselsminister Jon Georg Dale.

Turbussnæringen har tilpasset seg
Det er mange år siden det ble frislipp på turvognløyver. Tidligere var også dette behovsprøvd og på mange måter regulerte hvor mange turvognselskaper som kunne etablere seg i området. I dag har dette gått seg til. Tidvis og stedvis finnes det overkapasitet, som igjen har gitt prispress. Men stort sett fungerer dagens system bra for bussbransjen.

På flere måter kan ikke taxinæringen sammenlignes med turbussbransjen. Men det er flere som mener et frislipp vil gå seg til på sikt. Og at en må regne med priskonkurranse i starten.

Bussmagasinet var nettopp i San Fransico i California hvor Uber og Lyft konkurrerer mot den etablerte taxinæringen.

– Etter at Uber og Lyft kom inn på markedet har antall bilder med deres logo eksplodert i byen, sier taxisjåføren vi snakker med. Han foretrekker å være anonym, men legger ikke skjul på at dette frislippet har ødelagt markedet totalt. Han mener antall biler som driver persontransport har økt med mange tusen bare i bykjernen den senere tiden.

– Vi har mange færre kunder og vi ser også at mange av kundene blir lurt av Uber og Lyft sjåførene. Jeg kan ta et eksempel. En tur som går fra bysentrum ned til Fishermans Wharf tar jeg syv dollar for, mens flere kunder sier de betaler 13 dollar til Uber for samme kjørestrekning. At de fortsetter å ta Uber er for det det er enkelt og er blitt en mote, sier han som legger til at han neppe hadde valgt taxiyrket i dag.

Med frislipp av løyver, og det at en i dag kan ta løyveeksamen hos Statens Vegvesen kan igjen gi muligeter for selskaper som Uber og Lyft. Det vil bli enklere for personer å gjøre en levevei ut av lite. Men tåler markedet i Norge det?

 

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.