Sverige reduserer drivstoffavgifter

Den svenske regjeringen gjør noe for å hjelpe «vanlige folk» og transportnæringen i disse krisetider, blant annet reduksjon av drivstoffavgifter. Det den norske regjeringen ikke har foretatt seg noe med, er altså mulig å få til hos «söta bror».

Finansminister Mikael Damberg (S) presenterte 14 mars flere tiltak for å møte en prisstigning som blant annet skyldes krigen i Ukraina. Ett av tiltakene er midlertidig redusert drivstoffavgift. Avgiften senkes til det minste som er tillatt i henhold til EUs regelverk. Rent konkret betyr det at prisen på bensin og diesel blir 1,30 svenske kroner lavere i tillegg til en avgiftsreduksjon på 50 øre som skjer i mai. Kostnaden er beregnet til 3,7 milliarder svenske kroner. Avgiftsreduksjonen skal gjelde fra 1. juni til 31. oktober inneværende år. Det er vår svenske kollega bussmagasinet.se som melder dette.

I tillegg kommer den svenske regjeringen i løpet av inneværende uke å behandle et forslag om økt pendlerfradrag for arbeidsreiser. Dette skjer i form av en skattereduksjon basert på avstand mellom hjem og arbeidsplass, uavhengig av hva slags transportmiddel som benyttes på arbeidsreisen og hva den reelle reisekostnaden er.

Noe som har vært medvirkende til sterkt økende pris på drivstoff i Sverige, er den såkalte reduksjonsplikten, eller innblanding av biodrivstoff i fossilt drivstoff, for å si det på norsk. Ordningen kommer til å fryses på nåværende nivå ut neste år.

I tillegg vil privatpersoner som eier en bil få en såkalt » drivmedelskompensation» på 1000 svenske kroner pr. år, men i noen områder blir kompensasjonen 500 kroner høyere. I pakken fra finansminister Damberg ligger også ytterligere noen kompensasjonsmuligheter, blant annet på strøm i de søndre delene av Sverige.

Sveriges finansminister Mikael Damberg (S) kommer nå med en rekke tiltak for å møte prisstigningen på drivstoff og strøm.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.