Styrker tilbudet i Oslo og Akershus

Nå i oktober styrker Ruter AS rutetilbudet i Oslo og Akershus. Noen linjer får også nytt linjenummer.

Ruteendringen 8. oktober er en av de største kapasitetsøkningene som er gjennomført de siste årene. Til sammen brukes 165 millioner kroner for å styrke kollektivtilbudet for dagens reisende, og samtidig være forberedt på å ta imot nye kollektivreisende når første trinnet i Oslopakke 3 innføres med innføringen av tids- og miljødifferensierte takster i bomringen.

– Jeg er glad for å kunne tilby enda flere muligheter til å reise kollektivt for de som skal på jobb, til skole, barnehage, sykehus, fritidsaktiviteter eller andre formål de ønsker å bruke tiden sin på, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.
-Vi er godt forberedt på å ta imot gamle og nye kollektivreisende. Vi følger nøye med på trafikken slik at vi kan sette inn ekstra kapasitet dersom det oppstår behov for det, sier Reitan Jenssen.

Oslo
I Oslo styrkes trikketilbudet på kveldstid. Flere busslinjer får 24-timers drift i helgene. Det blir økt frekvens på flere linjer, og noen får tidligere oppstart på morgenen.

Romerike
På Nedre Romerike styrkes tilbudet til og fra Oslo med hyppigere avganger i rushtiden.

Tilbudet styrkes også utenom rush, og tilbudet lørdag og søndag forbedres med tidligere morgenavganger. Det blir nå mulig å ta buss til morgenskiftet på A-hus. Flere busslinjer på Øvre Romerike får også flere avganger både på dagtid og i helg.

Det er viktig å merke seg at flertallet av busslinjene på Romerike bytter linjenummer.

Follo
I Follo-området økes kapasiteten på strekningene mellom Oppegård og Oslo, Lillestrøm og Enebakk og mellom Enebakk og Oslo. Også flere tverrforbindelser lokalt styrkes.  

Asker og Bærum

I Asker og Bærum økes kapasiteten på flere linjer som går til og fra Oslo, og det opprettes en ny linje mellom Borgen og Asker stasjon

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.