Prøveordning: Kollektivfelt vestover fra Oslo

Fra 1. oktober fikk personbilene litt mindre plass på E-18 vestgående ut av Oslo. En prøveordning med kollektivfelt mellom Lysaker og Sandvika er nå blitt en realitet.

Inn til Oslo har det i mange år vært kollektivfelt på E-18, men ut fra Oslo mot Drammen har dette tilbudet ikke eksistert før nå. 1. oktober satte Statens Vegvesen igang en prøveordning med kollektivfelt mellom Lysaker og Sandvika på E-18 ut fra Oslo sentrum. Personbilene og lastebiler har dermed måtte gi fra seg et kjørefelt til bussene.

Hovedregelen er at busser og drosjer kan kjøre i kollektivfeltene, med utgangspunkt i skilting i de enkelte felt. I tillegg kan elektrisk eller hydrogendrevne motorvogner, tohjuls motorsykkel uten sidevogn, tohjuls moped, sykkel og uniformert utrykningskjøretøy benytte slike felt.

Det finnes unntak. Minibusser med inntill 16 passasjerer får ikke benytte kollektivfeltet, så frem de ikke kjører i løyvepliktig yrkestransport. Kjørers det i løyvepliktig yrkestransport kan også kjøretøy med minst syv personer i tillegg til sjåfør benytte kollektivfeltet.

Syklister, mopeder og andre motorvogner som ikke kan kjøres lovlig i mer enn 40 km i timen får ikke oppholde seg på motorveg eller motortrafikkveg, og dermed heller ikke bruke kollektivfeltene her. Kollektivfelt i bysentrum vil være eksempel på hvor slike trafikanter kan oppholde seg.

Skiltene forteller hvilke kjøretøy som har lov å kjøre i kollektivfeltene. Det finnes ulike skilt, og det er viktig at trafikantene er observante på forskjellene. Gjør deg kjent med skiltingen før du bruker kollektivfeltene:

Kollektivfelt for buss

Kollektivfelt for buss

I felt med dette symbolet kan følgende kjøretøy kjøre:

 • Busser og minibusser som dekkes av unntaket
 • Elektrisk eller hydrogendrevne motorvogner
 • Tohjuls motorsykkel uten sidevogn
 • Tohjuls moped
 • Sykkel
 • Uniformert utrykningskjøretøy

Kollektivfelt for buss og taxi

Kollektivfelt for buss og taxi

I felt med dette symbolet kan følgende kjøretøy kjøre:

 • Drosjer
 • Busser og minibusser som dekkes av unntaket
 • Elektrisk eller hydrogendrevne motorvogner
 • Tohjuls motorsykkel uten sidevogn
 • Tohjuls moped
 • Sykkel
 • Uniformert utrykningskjøretøy

Sambruksfelt

Kollektivfelt for sambruksfelt

I felt med dette symbolet kan følgende kjøretøy kjøre:

 • Motorvogn med to eller flere personer i
 • Drosjer
 • Busser og minibusser som dekkes av unntaket
 • Elektrisk eller hydrogendrevne motorvogner
 • Tohjuls motorsykkel uten sidevogn
 • Tohjuls moped
 • Sykkel
 • Uniformert utrykningskjøretøy

Skiltene under viser når det er slutt på kollektiv- og sambruksfeltene, og trafikantene må over i vanlig kjørefelt.

Slutt på kollektivfelt for buss.

Slutt på kollektivfelt for buss og taxi
Slutt på sambruksfelt

Adgangen til et kollektivfelt kan begrenses på ulike måter ved bruk av underskilt. Underskilt kan f.eks. angi at bestemte grupper av kjøretøy ikke har adgang til feltet, eventuelt ikke har adgang til kollektivfeltet på visse tidspunkter i døgnet. Eksempelvis vil et underskilt med teksten «Gjelder ikke elmotorvogn» bety at elektriske motorvogner ikke har adgang til aktuelt kollektivfelt. Denne underskiltteksten innebærer at alle elektriske motorvogner omfattes, uavhengig av hvilken bokstavkombinasjon disse har i kjennemerket (for eksempel EL, EK). Underskilt kan dessuten angi betingelser for tilgang til kollektivfelt, f.eks. kreve at man har med minst en passasjer. Denne typen begrensninger gis i hovedsak for å sikre kollektivtrafikkens framkommelighet på visse strekninger.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.