Strøm fra elbuss til alt mulig

En av de største utfordinghene for fremtidens bussdepot er å få tilgang på nok strøm til batteribussene. Flere har planlagt stor tilførsel av strøm fra nettet. Men om strømprisen øker kraftig på ulike tider av døgnet etter ved strømbrudd er en sårbare. Da kan selve bussen brukes som strømleverandør.

V2V, V2G, V2L er forkortelser for ulike løsninger som kan komme bussbransjen tilgode. Og innen kort tid er et anlegg bassert på denne teknologien klar i Storbritannia. Men la oss først gå litt i dybden på denne teknoligien.

V2V eller Vehicle to Vehicle er en løsning som en lenge har sett på elbiler. Det vil kort fortalt si at en kan lade andre bilder med strøm fra en annen. På et bussdepot kan en bruke energien fra busser som ikke er i trafikk eller som ikke skal ut på en stund til de bussene som trenger det mest.

V2G er Vehicle to Grid. Det er en løsning som gjør at en kan sikre energibehovet for boliger og bygg rundt depotet. Dette sikere at en ikke overbelaster nettet når mange benytter strøm samtidig. Som ved arbeidsslutt eller på morgenkvisten. Rett og slett en «powerbank» i stort format.

V2L er Vehicle to Load. På mange måter tilsvarende V2G. Det vil si at en benytter energien i elbussen til å drive andre komponenter. Eller føre strømmen tilbake i en batteribank som er stasjonert ved depotet. En god løsning der hvor prisen på strømmen varierer mye i løpet av døgnet. Da kan en lade opp bussene når strømmen er på det billigste og sende denne ut når strømprisen i nettet er høy.

Mange bussleverandører ser nå på denne måten å sikre at en får tilført energi til lavest pris og samtidig ikke behøver å investere i den kraftigste strømtilførselen. Ved å ha slike «powerbank» på depotet, enten via selve bussene eller en kontainer med batteri, vil en være mindre sårbar for alt fra høye priser på ulike tider av døgnet til strømbrudd.

Build Your Dream BYD har innen kort tid klar et anlegg i Storbritannia. Her er det i dag store forskjeller på strømprisen fra morgen til kveld og natt. Ved å bygge et slikt anlegg kan de ta ut energi fra nettet når prisen er på det laveste og lagre dette i både busser og batterbank. BYD har i mange år testet ut slike systemer i Kina, men tar dette nå også til Europa.

Her i Norge er strømprisen like uansett på døgnet, men når behovet for mer energi banker på døren daglig, så vil også Norge følge med resten av Europa. Da vil et slikt anlegg med batteribank på depot også være gunstig. Og det vil også sikre strømtilgangen om det blir lengre strømbrudd.

I Gøteborg finnes det et boligområde hvor de har testet ut et tilsvarende system. På taket har de montert store solceller som fanger strømmen. Dette lagres i batterier i byggets kjeller. Batteriene kommer fra elbussene som kjører i byen. I tillegg så kan de hente ut strøm fra eller tilføre strøm til elbilene som parkere ved byggene. Og den ekstra strømmen som solcellene gir, blir også sendt ut på nettet og til ladestasjonen for elbuss som ligger like ved. Systemet er så avanset at hele boligkomplekset er selvforsynt med strøm.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.