Snart åpner Transport & Logistikk 2019

Om under en uke åpner dørene til Transport & Logisikk 2019 på Norges Varemesse i Lillestrøm. Flere bussimportører har tatt med sine produkter dit og du er velkommen innom.

«Scania skal som tidligere år, ha stor stand på transportmessa «Transport & Logistikk 2019». De besøkende finner oss i C-hallen. Og vi har med en Irizar i6S i tre-akslet versjon og en gassdreven Interlink LD med to aksler», sier Olav Dårflot, sjef for bussavdelingen ved Norsk Scania AS.

Flere av importørene som også har lastebil i portefølgen stiller ut busser. Mens enkeltstående bussimportører har valgt å stå over i denne omgang. Solaris Norge AS bekrefter at de har valgt å ikke delta på messen. Fokuset på buss og kollektivtransport har vært lite, så flere har derfor valgt å ikke ha egen stand.

«Transport og logistikk 2019 i september er en viktig arena for hele næringen. I det siste har det vært sterkt fokus på temaer som digitalisering, trafikksikkerhet for tungtransporten og en velfungerende infrastruktur for næringstransporten. For oss er dette viktige områder å motta innspill på og drøfte sammen med bransjen», sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Derfor vil det være en rekke konferanser i tilknyttning til messen hvor bransjen kan lytte til fagfolk og dele tanker om fremtiden. Også på tvers av fagfeltene. Utfordringene med kabotasjeregelverket for lastebilbransjen er krevende, men også for turbussbransjen. Dette er temaer som det vil bli satt fokus på.

Messen er åpen fra torsdag 26. september til 28. september på Norges Varemesse i Lillestrøm. Bussmagasinet vil være tilstede på torsdagen 26. oktober.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.