Strengere regelverk rundt biodrivstoff fra EU

EU-krig mot palmeolje, men kan øke etterspørsel etter norsk biodrivstoff.

I natt har EU-landene blitt enige om et nytt fornybardirektiv, som sier at EU skal stoppe veksten i import av palmeolje og fase det ut fram mot 2030. Direktivene er relevante for Norge gjennom EØS-avtalen, og vil få store konsekvenser for oss og våre naboland. Tall fra Miljødirektoratet som ble lagt fram tidligere i år viste at nesten halvparten av biodrivstoffet som ble omsatt i 2017 var palmeoljebasert.

– Dette gjør det enklere for Norge å innføre tiltak for å fase ut palmeolje. Nå blir det et tydelig EU-mål, og mulighet for å landene å iverksette tiltak for å gjøre det raskere, sier fagsjef i ZERO Kåre Gunnar Fløystad.

ZERO mener samtidig at Norge ikke kan vente på EU for å bli kvitt palmeoljen i drivstoffet.

– Norge bør snarest innføre tiltak for å redusere bruk av palmeolje, og denne tydeliggjøringen fra EU bør få fart på norske prosessen, sier Fløystad.

– Vi skulle gjerne sett at dette gikk raskere også i EU, men her kan og bør nasjonal politikk kan bidra til utfasing raskere, sier Fløystad.

Kan gi positive ringvirkninger for norsk bio-industri
EUs mål for transportsektoren stiller krav om at halvparten av målet skal oppfylles med fornybar strøm eller såkalt avansert biodrivstoff, som er biodrivstoff laget av avfall og rester fra annen produksjon. Det betyr at etterspørselen etter denne typen drivstoff vil øke.

– Dette øker forutsigbarheten for investeringer i ny produksjon av avansert biodrivstoff, som prosjektene på Hurum med Silva Green Fuel, i Åmli med Biozin, på Hønefoss med ST1 eller med Quantafuel. Dette er viktig for å norsk industriutvikling, sier Fløystad.

Fakta:
– Fornybardirektivet er et av flere direktiver i en pakke som binder EU til å levere mer fornybart, mer energieffektivisering og kraftig redusert bruk av fossil energi.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.