IMC på nye linje 6 i Bergen

In Motion Charging IMC vil bli aktuelt når trolleybusslinjen blir utvidet. Nye linje 6 mellom Birkenlundstoppen til Lyngbøkrysset får nye trolleybusser med IMC teknologi innen få år.

– Skyss jobber nå med forberedelser av det nye anbudet for Bergen sentrum der trolleybussene inngår. Spesifikasjon av de nye bussene er ikke klar ennå, så dette må vi komme tilbake til, sier Ingrid Dreier hos Skyss.

I løpet av to års tid vil det komme nye trolleybusser til Bergen og disse skal trafikkere den nye Linje 6 mellom Gyldenpris og Lyngbø.

I løpet av to års tid vil det komme nye trolleybusser til Bergen og disse skal trafikkere den nye Linje 6 mellom Gyldenpris og Lyngbø.

– I prosjektet for forlenging av kjøreledningen ligger det bygging av kjøreledning fra Gyldenpris til Lyngbø. Det vil si at bussene skal kjøre på batteri en strekning i Bergen sentrum. Dimensjonering av batteri er også under utarbeidelse, i arbeidet med spesifikasjon av bussene til anbudsgrunnlaget, sier hun videre.

Det betyr at de nye trolleybussene vil være av typen In Motion Charging IMC som betyr at de lader opp batterier via strømførende kjøreledninger i luften på deler av linjen og kan koble seg av på andre deler av linken. Så kjører bussen på batteridrift dette stykket før det igjen kobler seg på kjøreledningene. Bussene kan også regenerere energi ved oppbremsing og nedoverbakker.

Denne teknologien har eksistert i mange tiår, men er relativt lite utbredt i Europa. Tidligere har bussjåførene måtte ut av bussen for å koble seg av- og på kjøreledningene, mens i dag gjøres dette automatisk.

Kjørelengden på ren batteridrift avhenger av størrelse på batterier. Men også denne teknologien er bitt vesentlig bedre og både størrelser og vekt av selve batterier er lavere. Så passasjerkapasiteten er ikke så ulik en vanlig dieseldrevet buss.

Det finnes i dag en rekke ulike bussmodeller med IMC teknologi. Alt fra korte bybusser til dobbelleddede busser med stor kapasitet.

Kiepe Electric er en av leverandørene på IMC teknologi. De har over 60 års erfaring med ulike trolleybuss systemer og levere deres system til en rekke bussfabrikker.

– Kiepe Electric er en av verdens største leverandører av IMC teknologi til busser. Vi leverer null-utslipps løsninger til lokal kollektivtransport med lavt støynivå og miljøvennlige løsninger som er kostnadseffektive, skriver de på deres hjemmeside.

– Vi kan levere systemer til både enkelt og dobbel drivaksel løsninger med elektromotor i hjulnav. Fleksible på ulike løsninger, også systemer med regenerating av energi ved nedbremsing, står det å lese.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.