Ønsker kvinner inn i yrket

Forleden fylte mobilitetsaktøren Keolis opp en hel Bybanevogn med jobbsøkende kvinner og tok dem med til Kokstad depot for tidenes rekrutteringsdag. Der fikk alle mulighet til å prøve seg bak kjørespaken i førerhuset. I tillegg ble det holdt motiverende innlegg, demonstrasjon av virtuelle briller og omvisning i driftssentralen.

– Hold føttene på fotbrettet. Hold kjørespaken nede og før den fremover. Sånn ja!

Vognførerinstruktør i Keolis Marita Tørset er erfaren og trygg i instruktørrollen, men aldri før hadde hun hatt så mange «aspiranter» med seg på prøvekjøring av Bybanen. Sammen med sine kollegaer Alexandra Engeseth og Christine Hanga innviet Marita de 55 kvinnene som deltok på Keolis sitt rekrutteringsarrangement «Mobilitet – En karrierevei for kvinner» tirsdag 5. juni i vognføreryrket.  Det er uten tvil en helt egen følelse å egenhendig føre en sporvogn på 56 tonn fremover!

Ønsker seg flere kvinner for å bedre kjønnsbalansen
– I takt med utbyggingen av Bybanen har vi siden oppstart i 2010 opplevd en sterk vekst, og i prosessen har vi ikke lykkes i å rekruttere tilstrekkelig med kvinner for å oppnå god kjønnsbalanse. Det er bakgrunnen for at vi i dag holder denne rekrutteringsdagen rettet mot kvinner, fortalte administrerende direktør i Keolis Norge AS Gry Miriam Olsen da hun tok imot de 55 arbeidssøkende kvinnene på Kokstad Depot.

– Yrkesmessig finnes det er ingen grunn til at vi skal ha lavere andel kvinnelige vognførere enn mannlige. Yrket krever ikke lengre stor fysisk kraft takket være ny teknologi og robotisering. Dessuten er det sikkerhetsfokuset som er det viktigste blant vognførerne, og evnen til å gjøre flere ting på en gang, noe som kvinner er kjent for å være dyktig på, forklarer Olsen.

Keolis ser også en mulighet for at bussbransjen kan rekrutere kvinner på en tilsvarende måte og håper denne dagen kan være til inspirasjon for bransjen.

Bybanefamilien
For anledningen hadde Keolis samlet både Adelheid Nes, administrerende direktør i Bybanen AS, og Ingrid Dreyer, kommunikasjonsrådgiver i Skyss for å gi deltakerne en forståelse av organiseringen av bybanedriften. Skyss, Bybanen AS og Keolis blir gjerne omtalt som «Bybanefamilien», der Skyss er oppdragsgiver med ansvar for kundekontakt og rutetilbud, Bybanen AS har ansvar for infrastruktur og vedlikehold, mens Keolis tar seg av selve driften.

En bransje med muligheter for alle
Tilhørerne lyttet interessert da et knippe engasjerte Keolis-ansatte fortalte om sin bakgrunn og sin opplevelse av vognføreryrket og muligheter for videre karriere. Kvinnene i salen fulgte også ivrig med da Hilde Lekven, konsernsjef i Personalhuset-gruppen fortalte om sine erfaringer som kvinnelig leder i tillegg til å dele av sine tips og råd i arbeidssøkerprosessen.

På agendaen sto også et besøk innom driftssentralen, ofte kalt hjertet av Bybanen. Herfra styres trafikken på linjen av Keolis sine dyktige trafikkoperatører og trafikkledere. Som vognfører har man mulighet til å ta videre opplæring ved Keolis sitt Mobilitetsakademi og søke opptak til trafikkoperatørutdanningen dersom man ønsker det, i tillegg til å kvalifisere seg til tilleggsroller som instruktør og kjørelærer.

Deltakerne fikk også muligheten til å teste den fremtidsrettede Virtual Reality-teknologien som Øyvind Bratshaug, administrerende direktør i A2G-gruppen og JOBSIM demonstrerte. Med et par VR-briller fikk alle oppleve hvordan det føles å sitte i førerhuset i Bybanen som vognfører og kjøre hele traseen. Jobsim tilbyr VR-teknologien som et av hjelpemidlene i dere nyskapende tjeneste innen karriereveiledning som skal bidra til at kandidaten kan ta trygge og veloverveide karrierevalg.

Kvinner kan hvis kvinner vil
– Gitt den gode responsen på arrangementet satser vi på å få inn ekstra mange søknader fra kvinner. Alle kvinner som oppfyller minstekravene til opptak til vognførerutdanningen ved Mobilitetsakademiet vårt kommer i første omgang til å bli invitert til et gruppeintervju, forteller Randi Weber, HR-koordinator i Keolis. Minstekravene er at en må ha hatt sertifikat klasse B i minst 3 år, må være fylt 23 år ved oppstart av utdanningen, og kunne vise til gode kommunikasjonskunnskaper på norsk muntlig og skriftlig.

Keolis er stolt over å være første transportselskap i verden til å bli likestillingssertifisert i henhold til standarden GEEIS. Likestillingsarbeidet inngår i Keolis sine overordnede mål, og er i tråd med FNs bærekraftsmål.

Foto: Keolis