Nå er kartlegging av turbusser igang – last ned app

Det er ingen som kjenner omfanget av utenlandske turbilers virksomhet i Norge. NHO Transport vil forsøke å kartlegge dette og ønsker hjelp til å få registrert utenlandske turbiler. Dette gjøres ved å laste ned en «app» på mobilen og skrive inn registreringsnummeret på utenlandske turbiler.

Det finnes i dag ingen offisielle data om utenlandske turbilers virksomhet i Norge. Dermed blir det også vanskelig å iverksette effektive tiltak for å skape mer likeverdige konkurranseforhold mellom norske og utenlandske aktører.

– Vi ønsker at sjåførene og andre interesserte laster ned app’en og registrerer nummeret på utenlandske turbiler når de har anledning til det. Eksempelvis i pauser, ferjekøer eller mens de venter på passasjerene utenfor hoteller eller severdigheter. Det må selvsagt ikke gjøres mens man kjører, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Hvis man svarer ja på at telefonen kan angi tid og sted for registreringen, er det kun bilnummeret som skal noteres. Man må også huske å registrere landskoden på skiltet.

– Dersom mange deltar og registrerer bilnumre, vil vi få en indikasjon på hvor mange utenlandske turbiler som opererer i Norge. Hvis samme bil observeres av flere på ulike steder, kan vi sammenstille dataene slik at vi får et inntrykk av hvordan utenlandske aktører opererer. Vi vil selvsagt ikke vite eksakt hvor mange som er i Norge og om de driver internasjonal transport eller kabotasje av lovlig eller ulovlig karakter, tilføyer Stordrange.

Erfaringer viser at det er vanskelig å få utenlandske sjåfører til å svare på intervjuspørsmål. For å få ytterligere informasjon, har dermed NHO Transport også sendt et spørreskjema til utenlandske turbilselskapers hovedkontorer. Dette spørreskjemaet er også sendt til norske turbilselskaper.

– Det blir spennende å se hvor mange utenlandske selskaper som svarer. Alle innsamlede data vil bli presentert i en egen rapport på høstparten, avslutter Stordrange.

Slik kommer du i gang med registreringen:

  1. App’en er i praksis en internettside, som du finner ved å klikke på: https://bus-tracking-53b49.firebaseapp.com/
  2. Denne bør du lagre på mobilens skrivebord eller under favoritter slik at siden er lett tilgjengelig.
  3. Skriv inn registreringsnummeret på bussen . Eksempelvis: PL WOT60667. PL=Polen. Det er viktig å få med landskoden. Det skal ikke være mellomrom mellom bokstavene og selve tallene i registreringsnummeret.
  4. Husk å tillate at mobilen kan registrere tid og sted slik at dette blir med i rapporten.