Storstilt demonstrasjon med turbusser i Oslo 11. mars

Torsdag 11. mars blir det en storstilt demonstrasjon med turbusser på Ring 1 i Oslo. Målet er å få politikere til å komme på banen å gi en mer rettferdig støtteordning for turbussbransjen.

En rekke turbusselsksper på sør- og Østlandet har sammen fått samlet en hel bransje til en storstilt demonstrasjon. En lang rekke med moderne og miljøvennlige turbusser vil kjøre Ring 1 i Oslo mellom klokken 13 og 14 den 1. mars.

«Storting og regjering tillater en uforståelig og helt urimelig forskjellsbehandling av de som leier turbusser og
de som eier turbussene selv. Faste, uunngåelige kostnader til leie (leasing) dekkes inn i de generelle
kompensasjonsordningene for næringslivet. De som eier bussene selv – eller har bussene finansiert ved hjelp
av banklån – får kun dekket rentekostnader, ikke avskrivninger, » skriver de i en pressemelding.

«Byråkratene og politisk ledelse i Næringsdepartementet hevder at avdrag på banklån ikke er en «betalbar kostnad» på
linje med de månedlige innbetalingene av leie (leasing). Komplett uforståelig! Forskjellen kan for en busseier i Norge
utgjøre mange hundre tusen kroner i årlig kompensasjon. I snitt beregnet til ca kr 250.000,- pr turbuss årlig.
Danmark og Tyskland har klart å lage ordninger som tar hensyn til og likebehandler turbusser som leies (leasing) og de
turbusser som eies av busselskapene selv. Ordninger som likebehandler en turbuss, uten hensyn til hvordan den eies», skriver de videre.

De krever en mer rettferdig ordning som kan være med å redde det som er igjen av bransjen. Flere selskaper er i fare for å måtte gi opp og det er lite lys i tunnelen for mange andre. Politikere har en etter en fremmet ulike forslag og løsninger, uten å klare å få flertall for de.

Nå håper en samlet bransje at denne demonstrasjonen kan være en tankevekker for politikere slik at en snart kan få gode løsninger på plass.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.