Store selvkjørende elbusser i Arlandastad

Busselskapet VY er en av partene i et unikt prosjekt som er ment å skulle resultere i store selvkjørende busser i Arlandastad nord for Stockholm. Vy har i dag flybusstrafikken mellom Arlanda og Stockholm.

Arlandastad er det store bymessige området like sør for Sveriges største flyplass. Her er det blant annet et yrende forretningsliv, hvorav mye er knyttet opp mot flyplassen. Målet med prosjektet er kommersiell trafikk med selvkjørende busser mellom Arlandstad og flyplassen, et område med store transportmessige behov.

Prosjektet starter nå i april med en forstudie på seks måneder før en pilotbuss skal settes i trafikk i hastigheter mellom 50 og 70 km/t. VY kommer til å ha ansvaret for autonome busser i prosjektet

En annen partner i prosjektet er det Kongsberg-baserte norske selskapet Applied Autonomy som har utviklet en teknologi for å kontrollere autonome kjøretøy.

Fokus det første halve året ligger på sikkerhet, infrastruktur og lovmessige forhold på dette området. I den neste fasen kommer en pilotbuss fra tyrkiske Karsan i trafikk.

– Noe lignende prosjekt med store busser har hittil ikke vært gjort i Sverige, sier Zakaria Abna-Aissa som er forrretningsområdedirektør for Vy Buss kommersiell trafikk i Sverige. – Derfor er dette et særdeles spennende og utfordrende prosjekt for oss i Vy.

Ett av målene med prosjekt er å etablere økt tilgjengelighet for bærekraftig kollektivtrafikk i det aktuelle området. Et sekundært mål er å spare energi. Alt tyder på at selvkjørende elbusser bruker 10 prosent mindre energi enn tilsvarende busser med en sjåfør bak rattet.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.