– Første gang siden krigen

Det er første gang siden krigen at det blir streik i et mellomoppgjør. Dette skrivet NHO i en pressemelding. NHO på sin side var villig til å akseptere tilbudet, men både LO og YS sa nei.

– Denne konflikten burde Norge ha sluppet. NHO har vært løsningsorientert og forhandlet konstruktivt, men motparten kom oss ikke i møte. Det er svært beklagelig, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– NHO aksepterte Riksmeklers skisse til løsning. Den aksepten satt langt inne fordi vi måtte strekke oss langt, men vi valgte å ta ansvar selv i en krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer. Det samme gjorde ikke LO og YS, som valgte å avvise skissen og heller kaste Norge ut i en unødvendig streik, sier Almlid.

I første runde er det distribusjon med lastebil som rammes innen transportnæringen. Men allerede fra fredag av vil flere bli tatt ut og da mange verkstedet hvor både minibuss og større busser får service og vedlikehold. Dette kan påvirke bussbransjen som I denne runden ikke er tatt ut i streik.

– Vi frykter streiken vil gå hardt ut over både bedrifter og arbeidsplasser. Det siste vi trenger nå, er en ødeleggende konflikt i allerede svært krevende tider. NHO er nødt til å opptre ansvarlig i en slik situasjon, sier Almlid.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.