Store endringer i kollektivtilbudet i Bergen

Den 25. mai gjøres det store endringer i kollektivtilbudet i Bergen. Olav Kyrres gate åpner igjen for trafikk og om lag 50 linjer får små eller store endringer.

Busstilbudet i Bergen skal nå pusses opp og kollektivnettet skal bli mer attaktivt. Flere linjer blir sammenhengende og gir flere reisemuligheter.

Rundt 50 linjer får små eller store endringer og dette kan påvirke de fleste som reiser med buss eller andre kollektivløsninger i Bergen og områdene rundt.

En av de mest trafikkerte kollektivgatene Olav Kyrres gate åpner igjen 25. mai og da vil mye av trafikken igjen gå her. Holdeplassene i sentrum vil dermed bli noe endret. Det kommer flere linjer og flere får nytt linjenummer. Flere får også ny trasé og/eller nye holdeplasser.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.