Stor interesse for åpen dag på Forus

Nesten 100 personer møtte opp til åpen dag da Kolumbus og Norgesbuss viste frem sitt nye bussdepot i Stavanger. Byggherren kunne endelig åpne dørene for å vise frem det som om kort tid skal stå ferdig som Nordens største bussanlegg. Med plass til over 250 busser og rundt 600 ansatte, blir de nye lokalene på Forus et viktig steg mot en moderne bussfremtid i Stavangerregionen.

Kolumbus gikk ut med et anbud for å se hvem som kunne levere den beste løsningen til et nytt busdepot i Stavanger. Det ble vektlagt kvalitet, pris og lokasjon da Kolumbus søkte byggherre til sitt nye prosjekt. Det var Unik Terminal AS som vant anbudet, og lokalene ble lagt i det ideelle området Forus Vest. Unik Terminal AS eier og drifter bygget som er prosjektert av Roar Skarbøe og Kolumbus, som igjen leier lokalene til Norgesbuss. Anlegget ligger plassert mellom Sandnes og Stavanger, noe som gjør at bussene vil få minimalt med tomkjøring uansett start- og sluttpunkt. Forus er ett av Norges største næringsområder, og fra oktober blir området også representert av kollektivtrafikken i regionen. Kolumbus sine nye lokaler vil ligge vegg i vegg til det nye IKEA-bygget som vil bli reist i nærmeste fremtid.

Viser frem rammende rundt prosjektet
Tanken ved å invitere til visning av det nye anlegget to måneder før åpning, var å gi en de ansatte en forsmak på det nye bussdepotet. Alle detaljene var ikke ferdige rundt visningen, men veldig mange ansatte, sjåfører og verkstedarbeidere har lenge vært nysgjerrige på å se sin nye arbeidsplass. Selv om bygget på langt nær stod ferdig under omvisningen, var de nesten 100 oppmøtte veldig spent på hva de fikk se. Alle rom er inndelt med haller for service og vask, og bussparkeringen som strekker seg over to etasjer begynner å nærme seg klar til bruk. Det er gode lokaler for pauserom, kontorer, garderober og dusjer, og hele lokalet er universelt utformet for å tilpasse alles behov – akkurat som bussene.

Fremtidsrettet bygg
Videre i løpet av omvisningen får vi se og oppleve kanskje Norges fineste kontrollhall. Begge løpene er tilpasset 25-meter lange superbusser, noe som er viktig og relevant for fremtiden. Kolumbus jobber tett med prosjektet Bussvei 2020, og det er enda ikke tatt stilling til hva slags busser som vil operere under dette prosjektet. Skulle dette bli toleddede superbusser, er det relevant at servicesporene er lange nok til å ta inn slike busser. Også graven er 25 meter lang, noe som gjør at man kan serve alle slags type busser uansett lengde. Her kan mekanikerne utføre servicer, tappe og fylle olje, utøve vanlige småreparasjoner og ta EU-kontroller.

– Det blir nok ingen kamp om plassen her. Det er høyt under taket, lyst interiør, godt om plass og alt tenkelig teknisk utstyr, sier Henning Berthelsen fra Norgesbuss som er prosjektleder for hele oppstarten.

Karosseriverksted med løftebukk
Det nye anlegget på Forus har et eget karosseriverksted, og er ett av de få karosseriverkstedene for buss som er utstyrt med løftebukk i Norge. Her vil karosseriskader tas hånd om, samtidig som at hærverk, tagging og lignende vil bli tatt hånd om her. Alle gulv i anleggets haller er av et akrylbasert flytesparket materiale som er slitesterkt, og skitten fester seg ikke på det. Alle haller er godt i varetatt med sikkerhet, og sprinkler er utstyrt i alle rom og haller. Belysningen gjøres av moderne og energieffektive LED-lys. Lokalene varmes opp av fjernvarme, noe som er med på å tørke opp lokalene raskere om bussene skulle komme våte og dryppende inn i verkstedshallene.

Vaskehall i verdensklasse
Vaskehallen består av to deler – en vaskehall, og en tørkehall som kalles en tørr sone. Bussen blir registrert og gjenkjent når den ankommer vaskehallen, og all status kommer opp på en skjerm. I den tørre sonen etter vaskehallen vil det bli kontrollert lys, tanka diesel, kjølevæske, samtidig som at bussene blir vaska innvendig før man kjører og parkerer. Tidsmessig er det beregnet at det skal ta maks 12 minutter fra bussen kjører inn i vaskehallen, til den kjører ut på andre siden.

– Jeg har vært i mange vaskehaller igjennom tiden, men ingen er så fine som denne. Dette er i verdensklasse, sier Henning Berthelsen

Innovativ parkeringsløsning
For å gjøre det nye bussanlegget mest mulig plasseffektivt, er det laget en løsning med parkering i to plan. På siden av det nye bussdepotet er det bygget et skråplan der busser kan kjøre opp og ned på anleggets tak. Her oppe vil det bli parkering for 128 busser, inkludert ladestasjoner og tilpasninger for elektriske busser. Veien opp til taket er dimensjonert for to busser, men det vurderes å sette opp et lys som regulerer trafikken for sikkerhetsskyld. Det ville være dumt å få skader inne på egen tomt. Leddbussene blir stående nede, mens bussene på 12 og 15 meter blir parkert på taket.

Planlagt forsinkelse
Det er 60 personer som daglig jobber på anlegget for å bli ferdig med bygget oppstarten den 1. oktober. Anlegget ligger helt i rute, og det er enda ingen behov for verken ekstra mannskap eller ekstra arbeidstimer. Selv om bygget blir ferdig to måneder etter anbudsoppstart, var dette en allerede beregnet forsinkelse fra begynnelsen av. Dette var en del av kontrakten, og i tiden mellom oppstart og innflytting i de nye lokalene, vil Norgesbuss parkere sine busser på en tomt på andre siden av gaten for det nye bussdepotet. Der vil Norgesbuss holde driften i gang fra en midlertidig brakkeby. Vaske- og servicehallen er det første som skal ferdigstilles på det nye bussdepotet, slik at de bussene kan begynne å benytte seg av noen fasiliteter før den store åpningen som vil skje 1. oktober.