Redaktøren: Forskjell på klasse I og klasse III buss

Det snakkes og fokuseres mye på sikkerhet ombord i buss. Dette er en viktig debatt, men når en sammenligner klasse I buss mot en klasse III buss, så sporer debatten av.

Inne kort tid triller nær 300 nye busser ut på veien i Rogaland. Mange av disse er rene bybusser hvor krav til sikkerhetssele ikke er tilstede. Det er da opp til selskapet om dette skal være montert, men fremdeles ha mulighet til ståplasser.

Og det er her debatten ofte sporer av. Media har hatt stor fokus på urettferdigheten med å stå usikret og lovlig, og det å sitte nede uten sele som da blir ulovlig. Statens Vegvesen har også over en tid hatt stor fokus på bruk av sikkerhetssele i buss og har truet med bøter.

Men her i Norge har vi tre bussklasser. Klasse I som er som bybuss å regne og dermed fritatt i lovverket for sikkerhetsseler i setene. Klasse II som er en forstad-/langrutebuss hvor 40 prosent av bussens kapasitet kan stå lovlig uten sele, mens resten som sitter må benytte sele for egen og andres sikkerhet. Klasse III buss er ekspress-/turbuss hvor det kun er sitteplasser og her må samtlige benytte sikkerhetssele.

Ved en kontroll i Bergen for et års tid siden ble en klasse II buss stanset og sittende passasjerer fikk advarsel om selebruk, mens stående ikke fikk denne advarselen. Skyss sa da til Bussmagasinet at de hadde ved en feil kontrollert en klasse II buss. Det var kun klasse III busser som skulle sjekkes av myndighetene. Men myndighetene og hvermannsen ser ikke forskjell på en klasse II og en klasse III buss. Det er kun vognkortet som kan fortelle vedkommende om dette er klasse II eller klasse III. Utenpå er de alle like…

En bybuss som da er en klasse I buss er fritatt i lovverket, men flere selskaper velger å bestille denne med sikkerhetseler for å møte krav fra oppdragsgiver. Mange leverandører av slike klasse I busser har ikke busser som er bygget for sikkerhetseler, da dette normalt ikke er et spørsmål. Så hvorfor ikke seler også i disse?

En bybuss er bygget for lave hastigheter og ment for å kjøre i nettopp bymiljøer hvor hastigheten gjerne er 10 til maksimalt 25 kilometer i timen. En har da etter utallige undersøkelser funnet ut at det ikke blir store eller noen personskader om bussen skulle dulte borti et hinder på veien. Det er også veldig få skader (fallskader) i bybusser i lav fart viser statistikker.

Dessverre så kjøpes det i Norge inn en del klasse I busser for rutekjøring som strekker seg lenger enn bare bykjernen. Bussene er rimeligere i innkjøp og anbudskravene sier lite om selve klassen på bussen. Mange busselskaper ser dette problemet og tar ansvar. De velger da å oppgradere bussen til klasse II og dermed ha seler ombord. Men ståplassene forblir.

Klasse II busser har som nevnt ståplasser opp til 40 prosent av sin kapasitet. Har bussen totalt 100 plasser, så kan 40 passasjerer stå i midtgangen. Så lenge bussen er helt full, ville det blitt få skader ved sammenstøt, da de stående, som da står som sild i tønne, ville tatt av for energien. Men når et par står i midtgangen så kan en liten oppbremsing være nok til at vedkommende faller over og skader seg, og gjerne andre på veien. Disse klasse II bussene kjører på alle typer ruter. Det vil si alt fra by- til langruter mellom store byer. Hastigheter opp til 80 kilometer i timen.

Det er her galskapen er som størst. Og det er her myndighetene må gjøre noe. Klasse II må bort, spør du meg. Ikke før denne bussklassen er borte kan en virkelig fokusere på sikkerheten i buss og evetuelt gi noen bøter. Slik det er i dag så kan en reise seg opp i det myndighetene stiger ombord og «slippe» bot. Men da sette seg selv og andres liv i fare.

Klasse II busser har en større kapasitet enn klasse III busser. Og skal en bort med disse, så må en erstatte de med flere busser. Vel, sjåførmangel er ikke noe nytt og det blir ikke bedre når en trenger ytterligere folk. Eller på den andre siden, så er det bra å få flere folk i arbeid nå som det er oljekrise i Norge.

Men om en ikke kan fjerne bussklasse II så bør en uansett begrense dens mulighet til å kjøre på veier med hastighet over 50 kilometer i timen. Det vil også gi utfordringer for bransjen. For største delen av klasse II bussene kjører på vei med høyere hastighet. Og med stående passasjerer i midtgangen.

Skal sikkerheten seire, så må en ta ansvar å sette inn nok busser. Jeg står på kravet om å fjerne denne bussklassen.

Sta er jeg, men jeg velger å stå på sjåførenes og passasjerenes side her. Sjåføren har et enormt ansvar og passasjerene, nei de har vi ingen å miste.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.