Stor fare for busstreik

Det er stor fare for en storstilt busstreik over hele landet om det blir brudd lønnsforhandlingene. Allerde fra førstkommende søndag kan 23.000 i NHO bedrifter bli tatt ut i streik. Mange av disse er bussjåfører.

Vi har alltid som mål å bli enige, men er også forberedt på streik, om det blir nødvendig. Jeg konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så langt. sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Meklingsfristen for tariffoppgjøret er satt til 10. april og allerede fra søndag 11. april kan så mange som 23.548 arbeidstakere i NHO bedrifter bli tatt ut i streik. Det betyr at stort sett hele kollektivtransporten med buss vil parkeres.

Med dette streikevarselet viser vi styrken og solidariteten i frontfagsmodellen. Vi tar kampen for hele arbeidslivet mot NHOs provoserende krav om reallønnsnedgang, og stiller oss solidarisk bak kravet om et ekstra lønnsløft for de lavest lønte, legger Følsvik til.

En evetuell streik kan så utvides med en firedagers varsel. Som igjen kan betyr at enda flere bussjåfører blir tatt ut.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.