Grennland med ny belønningsavtale

– Vi tilbyr nå Grenland 330 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager er viktig i både store og små byområder, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

330 millioner kroner er fordelt med nær 62 millioner kroner i belønningsmidler og nær 21 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport hvert år i perioden 2021–2024. Beløpene i avtalen er i tråd med bompengeavtalen fra 2019.

– Belønningsavtalen skal bidra til at Grenland kan nå det videreutviklede nullvekstmålet. Avtalen skal også bidra til at regionen kan utvikle et mangfoldig næringsliv med kompetent arbeidskraft, og være et sted folk ønsker å bo, med levende bysentra og gode transportløsninger. Dette er i tråd med det Grenland selv legger vekt på, sier samferdselsministeren.

I Nasjonal transportplan 2022–2033 legger regjeringen til rette for å inngå fem nye byvekstavtaler, blant annet med Grenland. Denne belønningsavtalen er ikke til hinder for at Grenland kan inngå en byvekstavtale før 2024.

– Grenland kan vise til gode resultater fra forrige belønningsavtale, med en nedgang i personbiltrafikken. Vi vil alle ha mindre kø, støv og støy og reduserte klimagassutslipp. Jeg er glad for det Grenland har oppnådd og for at Grenland fortsetter innsatsen, sier Knut Arild Hareide.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.