Fra Zero til Vy

Marius Holm blir konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy, etter ni år som daglig leder i miljøstiftelsen ZERO. – Marius Holm har fått næringsliv og myndigheter til å tenke nytt i kampen for å løse samfunnets klimaproblemer. Nå gleder vi oss til å få Marius med på laget i Vy, i vårt arbeid for å gjøre det enkelt å reise miljøvennlig, sier Gro Bakstad, konsernsjef i Vy.

– Vy betyr mye for mange, og er en del av løsningen på dagens klimautfordringer. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Vy og være med på å gjøre det enda mer attraktivt å reise og å sende varer på en miljøvennlig måte. For å få kundene til å velge Vy, må vi ha de beste løsningene for kundene, et godt omdømme og gode rammebetingelser, sier Marius Holm.  

– Etter mange spennende og lærerike år i ZERO sammen med dyktige og engasjerte kolleger, er tiden kommet for å skifte beite. Transportsektoren er i stor utvikling, med digitalisering, knallhard konkurranse og nye ønsker fra både person- og godskunder. Disse endringene motiverer meg, fortsetter Holm.

– Marius Holm har lang erfaring og kan vise til gode resultater i arbeidet med å fremme konkrete klimaløsninger, i tett samarbeid med myndigheter og næringsliv. Med store endringer i transportmarkedet og i våre rammebetingelser, blir kommunikasjon med kunder og omverdenen stadig viktigere. Her har Marius mye å bidra med, sier Bakstad.

De store endringene i markedet krever økt offentlig tilstedeværelse og mobilisering blant mange aktører.

– Konkurransen mellom vei og bane for godstrafikken, de viktige buss- og jernbanekonkurransene vi skal vinne og arbeidet med å få folk til å velge grønnere hverdags- og fritidsreiser er blant de viktige temaene Marius skal jobbe sammen med ledelsen og resten av Vy med, fortsetter Bakstad.   

Holm starter i Vy i august.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.