Stopper å vaske bussene utvendig

Rene transportmidler er viktig for et attraktivt kollektivtilbud, men vannsituasjonen i Oslo er alvorlig og Ruter har derfor besluttet å redusere utvendig vask av buss, båt, trikk og T-bane.

Vanligvis går det med om lag 300 liter vann per vask av de 520 bussene som daglig er i drift i Oslo. Årlig tilsvarer dette, grovt beregnet, 55 millioner liter vann.

– Alle har et samfunnsansvar i denne situasjonen. Transportmidlene vil ikke være like rene utvendig, men vi må alle bidra der vi kan for å redusere vannforbruket, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Knapper og ramper vaskes som normalt

Kvaliteten på reisen skal ikke påvirkes. Det som spares økonomisk på å ikke vaske utvendig vil bli brukt på forsterking av innvendig renhold. Knapper og ramper vil vaskes som normalt. Transportmidlene vil vaskes innimellom, og nivået på vask skal avtales med selskapene som kjører for Ruter. Det midlertidige tiltaket evalueres før sommerferien.

– Alt vann vi sparer nå, minsker sjansen for vannmangel senere. Jeg er glad for dette initiativet fra Ruter. Vi får tåle å se grå og skitne busser en stund, men heldigvis er de rene inni. Jeg oppfordrer alle til å spare vann – og til å reise kollektivt, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav.

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav

Foto: Ruter AS/Henrik Morsund Steinshamn

Plan for mindre vannbruk

I tillegg til dette kortsiktige tiltaket jobber Ruter for å redusere bruken av rent vann til bussvask i kommende anbud.

I nye kontrakter belønner Ruter operatører som reduserer vannforbruket, blant annet ved å installere Svanemerkede vaskehaller. Dette betyr at vannforbruket går ned med mer enn 50 prosent per bussvask. Det vil heller ikke være krav om daglig vask av bussene, men at de skal vaskes utvendig når de er skitne. – Vi har mindre vann enn normalt i vannmagasinene, derfor oppfordrer vi folk til å være ekstra bevisste på vannforbruket, for å unngå at vi havner i en kritisk situasjon. Det monner hvis alle gjør litt, og Oslofolk er gode til å stille opp for fellesskapet når det trengs, sier Stav.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.