Vil ha flere over på buss og bane

– Kollektivtransporten er i en krevende omstillingsperiode etter pandemien, og vi må se nærmere på ulike virkemidler som kan få flere til å velge kollektivtransport. Fordelene ved bruk av elbiler i byene kan ha bidratt til at flere velger bilen i dag, og vi ber derfor nå Statens vegvesen om å vurdere bruksfordelene for elbiler i og i nærheten av byområdene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

En arbeidsgruppe koordinert av Statens vegvesen har foreslått tiltak for å få flere til å reise kollektivt. Arbeidsgruppa foreslår virkemidler som styrker og utvikler kollektivtilbudet, og virkemidler som bedrer kollektivtransportens konkurransekraft sammenlignet med privatbilen. Arbeidsgruppa mener at et aktuelt virkemiddel er å redusere fordelene med bruk av elbil i og i nærheten av byområder – særlig i bomringer, i kollektivfelt og for parkering i byer.

– Elbiler gir oss grønnere transport, men de har også en klar konkurranseflate mot kollektivtransporten i byområdene. Vi må gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt, sykle og gå. Derfor skal vi se nærmere på ulike virkemidler som kan bidra til dette, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementets ber nå Statens vegvesen om en konkret vurdering av anbefalingene arbeidsgruppa kom med knyttet til bruksfordeler for elbiler i byområdene. Tidligere har Statens vegvesen fått et oppdrag om å vurdere tilgang til kollektivfelt, og etaten er nå bedt om å også vurdere bompengebetaling og parkering for elbiler.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.