Stockholm på topp – Oslo er også nevnt

Berkley-universitetet i California og Oliver Wyman Forum har utpekt Stockholm som den fremste av 60 større byer når det gjelder omstilling til fremtidens mobilitet. Oslo blir også fremhevet på grunn av elektrifiseringen av persontransporten.

Man har sett på en rekke kriterier når det gjelder veien mot morgendagens mobilitet i større byer. Berkley-universitetet og Oliver Wyman Forum foretar årlig en slik mobilitetsranking. På den nyeste er altså Stockholm på topp, opp fra tredjeplassen for ett år siden På de neste plassene kom San Francisco og Singapore.

Felles for de som kommer høyt på listen, er blant annet sterk lokal økonomi, positive effekter av fjernarbeid og mindre trengsel i bykjernene, samt at innbyggerne har fått sterke oppfordringer til å gå og sykle.

Elektrisk mobilitet i Oslo

Berkley-universitetet fremhever også at skandinaviske byer er trendsettere når det gjelder bærekraftig mobilitet. Universitetet peker spesielt på Oslo når det gjelder storsatsning på elektriske kjøretøy, både når det gjelder kollektivtrafikken og personbiler. Stockholm og Helsinki ligger imidlertid ikke langt etter.

Tabellen fra Oliver Wyman Forum viser rangeringen blant de fremste byene.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.