Nå kan også MANs bybusser leveres uten speil

Nå kan også bybussene fra MAN Truck & Bus leveres med kamerasystem i stedet for utvendige speil. Turbussene fra MAN og Neoplan har kunnet leveres med løsningen siden 2018.

MANs presenterte sitt speilløse system, OptiView, for turbusser på nyttekjøretøyutstillingen IAA i 2018. Dette systemet kan nå også leveres på hele lastebilprogrammet fra den tyske nyttekjøretøyprodusenten. Nå kommer altså bybussene etter. MAN presiserer at dette selvsagt også gjelder den nye batterielektriske serien MAN Lion’s City E. MAN OptiView er for øvrig utmerket med den prestisjetunge prisen «European Transport Award for Sustainability 2022».

Det speilløse systemet har aller størst fordeler i tett bytrafikk ved at det eliminerer alle dødsoner. Sjåføren har full sikt rundt hele kjøretøyet på innvendige skjermer. To kameraer på hver side dekker sidene og området bak bussen. Ytterligere en fordel med OptiView er at kamerasystemene tilpasser seg lys- og værforhold, slik at sjåføren alltid vil få et klart bilde av omgivelsene på de to innvendige skjermene.

Et hyggelig «biprodukt» av kamerasystemene er at bussene får lavere luftmotstand. Konvensjonelle speil må ha en viss størrelse for å tilfredsstille siktkravene og fanger dermed mye luft. Kamerasystemene til OptiView har en mye smekrere og mer aerodynamisk form. Ifølge MAN har busser med OptiView inntil 10 prosent lavere luftmotstand. Vi mistenker dette gjelder turbusser som går mest i hastigheter 80 – 100 km/t. Bybusser kjører i hastigheter hvor luftmotstanden uansett ikke er av så stor betydning. Kamerasystemene plasseres dessuten slik at de ikke gir noen dødsoner på skrå forover slik konvensjonelle speil gjør.

OptiView har en mye smekrere utførelse enn konvensjonelle speil.
På turbusser gir OptiView en reduksjon i luftmotstanden på inntil 10 prosent.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.