Stenger den fremste døren på bussene i Tromsø

Som et tiltak for å forebygge en mulig økning i smittesituasjon i Tromsø har Troms fylkestrafikk besluttet å midlertidig stenge fordøren på bussene i Tromsø by.

Mange kollektivselskaper har siden sommeren gradvis åpnet opp for å igjen åpne den fremste døren på bussene. Men flere har også valgt å reversere dette.

Troms Fylkestrafikk har nå bestemt seg for å igjen stenge den fremste dere som et tiltak for å redusere smittefaren ved Covid-19 pandemien. Den 28. september ble det igjen åpnet for å benytte fremdøren for påstigning, men den 9. oktober ble dette reversert. Det vil si at passasjerer skal bruke midtre- eller bakre dør ved av- og påstigning.

Tromst Fylkestrafikk melder om at dette tiltaket kun gjelder Tromsø by.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.