Stena Recycling åpner batterigjenvinningsanlegg

I dag innviet Stena Recycling sitt første industrielle anlegg for gjenvinning av litium-ion batterier, en investering på en kvart milliard SEK. Anlegget ligger i Sør-Sverige og er et av de første batterigjenvinningsanleggene i industriell skala i Europa. En avansert prosess gjør det mulig å gjenvinne 95 prosent av et elektrisk litium-ion bilbatteri. Avtaler er allerede på plass med industripartnere både innen batteri- og bilproduksjon, noe som sikrer et høyt gjenvinningsvolum helt fra starten av. 

«Kommende EU-forordning, kombinert med økende elektrifisering av kjøretøyer og andre produkter, betyr at det vil være et stort press for å finne løsninger for å gjenvinne litium-ion bilbatterier og skape sirkulære verdikjeder. Denne investeringen vil gi Stena Recycling en nøkkelrolle i prosessen med å elektrifisere bilindustrien», sier Marcus Martinsson, produktområdesjef for batterier i Stena Recycling Group.

Det nye anlegget har i utgangspunktet en årlig gjenvinningskapasitet på 10 000 tonn og vil håndtere batterimateriale som er innsamlet og forbehandlet i alle Stena Recyclings eksisterende anlegg og prosesser i Sverige, Danmark, Polen, Finland, Norge, Tyskland og Italia.

«Vi er parate til å oppskalere batterigjenvinningskapasiteten etter hvert som markedet vokser. I løpet av ti år forventer vi å håndtere minst fem til ti ganger høyere volum enn vi kan i dag», legger Marcus Martinsson til.

I forbindelse med innvielsen møttes bransjeeksperter for å diskutere fremtiden til batterigjenvinning og hva som trengs for å akselerere omstillingen til en sirkulær økonomi.

«Elektrifiseringen av samfunnet har bare så vidt begynt, og vi ønsker en mer sirkulær tilnærming til batteriproduksjon. Samarbeid mellom bransjeaktører vil være helt nødvendig for en vellykket grønn omstilling. Vi er klare til å utvikle og styrke samarbeidet med hele verdikjeden, fra batteri- og utstyrsprodusenter til elbilindustrien, for å sikre en sirkulær materialstrøm, imøtekomme kravene fra marked og regulatorer og bidra til en mer bærekraftig fremtid», sier Kristofer Sundsgård, konsernsjef i Stena Metall Group.

I 2021 mottok Stena Recycling 70,7 millioner SEK i finansiering fra de svenske energimyndighetene til bygging av det nye anlegget.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.