Hedin Mobility Group overtar Iveco i Skandinavia

Iveco Group N.V. og Hedin Mobility Group AB kunngjør at selskapene har signert en intensjonsavtale om kjøp av Iveco Groups distribusjons- og forhandlervirksomhet i Sverige, Norge, Finland og Danmark.

IVECO Group har til hensikt å overføre sin kommersielle virksomhet for varebiler, lette og tunge lastebiler – inkludert minibusser for detaljhandelen.

All annen virksomhet, slik som eksisterende bussalg og -service, finansielle tjenester og annen konsernvirksomhet, fortsetter i IVECOs regi.

I dag selges og vedlikeholdes Iveco Groups produktsortiment for kommersielle kjøretøy i Norden gjennom 39 forhandlere og flere enn 100 verksteder, inkludert detaljhandelen, hos de IVECO-eide forhandlerne (filialene) i Sverige (Göteborg og Helsingborg), Norge (Bærum), Finland (Espoo) og Danmark (Odense), ettermarkedstjenester og distribusjon av reservedeler. Dette nettverket vil bli en del av Hedin Mobility Groups internasjonale forhandlernettverk, som omfatter 270 forhandlere av 46 varemerker i 13 land.

Transaksjonen vil være gjenstand for statlig godkjenning og forventes å være fullført innen utgangen av 2023.

Gjennom dette strategiske partnerskapet med en sentral aktør innen bærekraftig transport, vil Iveco Group stake ut en vellykket kurs for utviklingen av sine medarbeidere, varemerker og produkter.

Samtidig vil Hedin kunne selge, betjene og markedsføre IVECOs stadig mer fremgangsrike og komplette modellprogram for kommersielle kjøretøyer og minibusser – forsterket av elektriske varebiler og tunge lastebiler.

– Vi er svært glade for å ha funnet en partner for å utvide vår tilstedeværelse i hele Norden. Samarbeidet med et så ambisiøst gründerselskap som Hedin Mobility Group – som har en betydelig markedspenetrasjon – vil øke suksessen for alle våre kommersielle kjøretøyer og ikke minst elektriske eller alternativt drevne kjøretøyer. Denne utvidelsen er helt i tråd med vår strategi om å tilby et komplett utvalg av innovative produkter og tjenester i Europa som skaper verdi for sluttkundene, forhandlerne og alle våre interessenter, sier Gerrit Marx, adm.dir. i Iveco Group.

– Vi er svært glade for muligheten til å inngå dette strategiske partnerskapet med Iveco, et av verdens ledende veitransportselskaper, samt å bli varemerkets nordiske fyrtårn. Denne transaksjonen representerer flere milepæler for vårt konsern: utvidelse av distribusjonsvirksomheten til å omfatte lastebiler, salg av kommersielle kjøretøyer i Norge, samt vår første egne forhandlervirksomhet på det danske markedet. Vi ser frem til den videre dialogen med Iveco Group for å sluttføre avtalen og deretter ønske virksomhetene og medarbeiderne velkommen til Hedin Mobility Group, sier Anders Hedin, grunnlegger av og adm.dir. i Hedin Mobility Group.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.