Fra Nobina til Torghatten

Torghatten-konsernet har ansatt Jan Volsdal (48) som ny administrerende direktør. Volsdal tiltrer senest 1. oktober og kommer fra stillingen som administrerende direktør i busselskapet Nobina.

Torghatten er et av Norges største transportkonsern til sjøs med en lang og stolt historie, som startet med et dampskip utenfor Brønnøysund i 1878.

– Jan Volsdal er en fremtidsrettet og erfaren toppleder som passer perfekt til å ta Torghatten videre. Han har lykkes godt som toppleder i det norske bussmarkedet, og levert imponerende resultater med fornøyde oppdragsgivere. Bussmarkedet har mange likhetstrekk med ferje- og hurtigbåtmarkedet, med høye krav til grønn teknologi og langsiktige kontrakter med regionale trafikkselskap, fylker og stat. Så har han dessuten godt humør, som seg hør og bør når han kommer fra bussbransjen, sier styreleder Dag Mejdell i Torghatten As.

Totalt har Torghatten en årlig omsetning på rundt 3 milliarder kroner og rundt 1300 ansatte. Selskapet har hovedkontor i Brønnøysund og Trondheim, og Torghatten Nord, det største rederiet i konsernet, driftes fra Tromsø.

Som toppsjef i busselskapet Nobina har Volsdal samarbeidet tett med blant andre Ruter i Oslo, hvor han har vært engasjert i å redusere utslippene og samtidig ivareta samfunnets behov for mobilitet og effektiv kollektivtrafikk. Volsdal har tidligere hatt lederstillinger i Posten, Bring og Ringnes, og er utdannet innen industriell økonomi ved NTNU.

– Torghatten er et selskap i rask utvikling som har tatt en lederrolle innen grønn skipsfart i Norge, noe som motiverte meg med denne stillingen. Det står stor respekt av det som er bygd opp og det er et solid fundament å utvikle Torghatten videre på. Sammen med særdeles flinke folk i konsernet håper jeg å kunne bidra til at vi tar en enda tydeligere posisjon som den foretrukne ferje- og hurtigbåtoperatøren, sier Jan Volsdal.

Styrelederen ble overrasket av hvor stor interesse det var for denne stillingen utenfor maritim næring.

– Dette var en attraktiv utlysning! Jeg ble slått av hvor mange sterke søkere, også uten bransjebakgrunn som meldte interesse i prosessen. Torghattens formål og ambisjon med å knytte folk og samfunn sammen med grønn infrastruktur, må virkelig ha bli lagt merke til utenfor sjøfartsmiljøet. Nær sagt dessverre kan vi bare tilby jobben til én person, heldigvis er jeg helt sikker på at vi har funnet den rette, sier Mejdell.

I dag omfatter Torghatten-konsernet tre ferje- og hurtigbåtrederier som leverer kritisk infrastruktur for folk langs kysten: Torghatten Nord, Torghatten Midt og Bastø-Fosen. Torghatten drifter til sammen 43 ferjesamband med 67 ferjer, samt 15 hurtigbåtsamband med 17 hurtigbåter i Nordland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Viken og Vestland fylker.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.