Statens Vegvesen letter på kravene

Daglig så kommer det inn meldinger om ulike midlertidige endringer for yrkessjåfører. Vi skal forsøke å gi dere en oversikt:

Alkolåskrav for persontransport er midlertidig bortfalt. Alkolåsen kan programers bort.

Dispensasjon også for persontransport

Dispensasjon for kjøre- og hviletidsbestemmelser gjelder også for bussjåfører.

«På bakgrunn av at vi har fått indikasjoner fra flere aktører på at det er behov for at det nasjonale unntaket utvides til å omfatte all transport slik svenskene har gjort, har Samferdselsdepartementet i ettermiddag bedt  Vegdirektoratet  om å utvide vedtaket av 13. mars d.å. om midlertidig unntak fra kjøre- og hviletidsreglene , til å gjelde all transport underlagt kjøre og hviletid», skriver seniorrådgiver Ellen Marie Sirevåg hos Samferdselsdepartementet.

Dispensasjon fra kravet om hjemmekarantene for yrkessjåfører.

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra vedtaket om karantene etter reiser utenfor Norden. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten. Men gjelder ikke om vedkommende har vært utenfor Norge i et privat ærend.

Forlengelse av førerretten

Statens vegvesen gir åpning for en midlertidig forlengelse av utløpt førerett for trafikanter med førerett for tunge klasser, yrkessjåfør -og utrykningskompetanse, fordi det i forbindelse med Korona-utbruddet generelt er vanskelig å skaffe seg helseattester.

– Statens vegvesen har i samråd med Helsedirektoratet vedtatt en midlertidig forskrift om forlengelse av førerett for tungbilsjåfører, yrkessjåfører og utrykningssjåfører med vanlig gyldighet på førerretten. Disse yrkesgruppene kan derfor midlertidig kjøre i 6 måneder ekstra på utløpsdato.

For å kunne forlenge førerett for buss og lastebil, yrkessjåførkompetanse eller utrykningssjåførkompetanse er det krav om helseattest. Vanligvis, når dette er i orden, vil man ordinært ha førerrett i 5 år.

Utsatt frist for EU-kontroll

Utsatt frist for EU-kontroll av kjøretøy som skulle vært vist mellom 13. mars og 30. april.

– Vi er klar over at flere er i karantene og bør holde seg hjemme. For å gjøre dette så enkelt som mulig for bileiere der ute, har vi valgt å gi alle som har frist fra nå og ut april to måneders utsettelse, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.