AtB opprettholder rutetilbudet inntil videre

Flere steder i Norge så endres, kuttes og tilpasses rutetilbudet etter etterspørselen i disse dager. I Trøndelag så opprettholder AtB rutetilbudet inntil videre.

«Så langt har all ruteproduksjon vært gjennomført i Trøndelag, inkludert skoleruter som også er lokalruter. Dette er i tråd med at kollektivtilbudet er samfunnskritisk tjeneste og bestemmelser fra myndighetene. Det er viktig at kollektivtrafikken opprettholdes for å dekke reisebehov for de som trenger det», sier direktør kommunikasjon og drift hos AtB, Grethe Opsal.

Hun viser til viktigheten ved å opprettholde et godt kollektivtilbud selv i en krisesituasjon som Norge nå er oppe i. Men hun legger samtidig til at endringer kan presse seg frem på kort varsel.

«Justeringer av rutetilbudet er nå til vurdering basert på situasjonen vi står i og AtB kommer tilbake med  nærmere informasjon når endringer er besluttet», sier Opsal videre.

Anbudsprosessen

Samtidig så foregår det nå en omfattende anbudsprosess i Trødelag. I 2019 var det anbudsoppstart med tidenes største ruteendring i Trondheim. Nå står mye av det restrerende ruteproduksjonen for tur. Dette kan naturligvis også bli påvirket av Covid-19 Coronaviruset.

«Anbudsprosessene pågår, men det er naturlig å tro at Covid-19 også vil påvirke disse», sier Opsal uten å gå noe nærer inn på hvordan dette kan bli påvirket eller hva som kan bli utfallet av en lengre nedstenging av landet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.