Statens vegvesen ansvarlig for brukollapsen på Tretten

Nå er det endelig slått fast: Statens vegvesen var ansvarlig for brukollapsen på Tretten i Gudbrandsdalen 15. august 2022.

Dette er slått fast i en rapport utarbeidet av konsulentselskapet PwC på vegne av nettopp Statens vegvesen. Tidligere har Havarikommisjonen for veitrafikk slått fast det samme.

Da brua ble bygd, var det en overgangsperiode mellom gammelt og nytt regelverk. Det var lov å bruke begge, og vegvesenet valgte å bruke den gamle. PwC mener at bruken av gammelt regelverk gjorde at statiske utregninger ikke ivaretok minstekravene for dimensjonering av de såkalte knutepunktene i trebrua.

Men dette var ikke det verste. I etterkant av kollapsen av samme type bru på Sjoa i 2016, ble det foretatt en grundig undersøkelse av brua på Tretten. Her ble det gjort anbefalinger om å forsterke konstruksjonen flere steder. Det var imidlertid ingen i Statens vegvesen som tok ansvar for å avklare hvilken risiko dette innebar. Ingen ting ble gjort, og resultatet vet vi.

Statens vegvesen tar nå fullt juridisk ansvar for det som har skjedd. Men det er foreløpig ikke avklart hvem som skal betale kostnadene ved riving av ødelagt bru og oppføring av ny midlertidig bru, noe som er forventet å beløpe seg til minst 300 millioner kroner. Det var Statens vegvesen som sto for byggingen av brua som var eid av staten frem til den ble overført til Innlandet fylkeskommune i 2020.

Fylkesordfører Thomas Breen i Innlandet er klar på at det er staten som skal bære alle kostnader. Hvis ikke kan det være aktuelt å gå til juridiske skritt og saksøke staten.

(Illustrasjonen er faksimile fra avisen GD etter brukollapsen.)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.