EU-enighet om utslippsregler: – Skal ikke stå på oss, sier ASEA

Etter flere år med forhandlinger har EU-organene nå kommet frem til fremtidige utslippsbestemmelser for nye busser og lastebiler. – Det skal ikke stå på oss, sier ASEA, bransjeorganisasjonen for europeiske bilprodusenter.

Bestemmelsene innebærer blant annet at alle nye bybusser må være utslippsfrie fra 2035. Det ligger inne en tidsplan som også sier at 90 prosent av nye bybusser må være utslippsfrie i 2030. I praksis vil det si at de må være batterielektriske eller drives med brenselceller. Det har vært en diskusjon om biogassdrevne busser kan få unntak, men her har EU-politikerne vendt tommelen ned.

Når det gjelder tur- og langrutebusser, blir det, som for lastebiler over 7,5 tonn, at CO2-nivået skal reduseres med 45 prosent i 2030, 65 prosent i 2035 og 90 prosent i 2040, da sammenlignet med 2005-nivået.

Tunge busser og lastebiler som går på CO2-nøytrale drivstoffer som HVO og andre syntetiske drivstoffer, ofte kalt e-drivstoff, er foreløpig ikke omfattet av bestemmelsene, men det kan det bli endringer på senere.

– Skal ikke stå på oss, sier ASEA

ASEA, bransjeorganisasjonen for europeiske bilprodusenter, har kommentert EU-avgjørelsen. – Det skal ikke stå på oss, sier organisasjonen. Kjøretøy-produsentene har kommet langt når det gjelder å ta frem utslippsfrie kjøretøy.

Ifølge ASEA er utfordringen fremover først og fremst ladeinfrastruktur for batterielektriske kjøretøy og fyllemuligheter for hydrogen når det gjelder brenselcelledrevne, og der er det flere enn kjøretøyprodusentene som må trå til. Når man kommer til et nivå hvor 50 prosent av alle nyttekjøretøy skal være utslippsfrie, trengs det 465.000 slike i Europa. Av disse er anslagsvis 380.000 batterielektriske og 85.000 drevet med brenselceller. Dette vil kreve et sted mellom 53.000 og 65.000 ladepunkter, hvor av 31.000 til 39.000 må være megawattladere på minst 800 kW. Når det gjelder fyllestasjoner for hydrogen, vil det være behov for 700 stasjoner med en kapasitet på seks tonn i døgnet, eller 2.000 som kan levere to tonn i døgnet.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.