Jobber målrettet mot varige løsninger

I mens Ruter AS i stor skala legger skylden på busstype og ladeinfrastruktur, så jobber operatøren Unibuss med løsninger. Nå ser hverdagen vesetlig bedre ut enn for bare noen dager siden, men det er en bratt læringskurve.

Media flommer nesten over med artikler om elbussene som ikke holder mål i hovedstaden. Både Ruter AS og Byrådet har lagt skylden over på operatøren Unibuss og selve busstypen. Men er det så enkelt?

«Vi har problemer med rekkevidden, men det er mer komplekst enn som så», sier Henrik Anderberg hos Unibuss AS.

Unibuss AS satte i 2023 i drift nær 300 batterielektriske busser i Oslo. 183 av disse var av merke Solaris. Dette anbudet hadde oppstart da det fremdeles var bare veier og varmegrader. Men så snart kulden viste seg, så opplevde de problemer med ladeinnfrastrukturen ved deres bussdepot.

Den 10. desember samme år ble 70 MAN Lion’s City busser satt inn med bussdepot på Brubakken nord for Oslo sentrum. Her ble det valgt samme ladeinnfrastruktur og ladere fra Heliox.

Problemet som ble oppdaget på ladestasjonene til Solarisbussene viste seg å gjenta seg på det nye anlegget på Brubakken.

«Kort forklart så lukker systemet ned når det nærmet seg – 12 grader. Da trodde det elektroniske systemet at anlegget ble overopphetet og slo seg av på grunn av sikkerheten. Dette løste vi ved å sette oppvarmet telt over anlegget og side få endret konfigurasjonen», sier Anderberg.

Det viste seg også å komme snø inn i enkelte ladestasjoner som igjen ble til vann når det smeltet og kortsluttet systemet. Her har de eleminert problemet og funnet løsninger.

Unibuss kan se i ettertid at de nok burde hatt på plass flere hurtigladere på bussdepo. De ladestasjonene som det er flest av er av «over-natten» ladere som trenger mer tid på å fullade en buss.

«Vi bør nok se på muligheten til å få inn flere hurtigladere. Både på bussdepot, men også på endeholdeplasser hvor dette lar seg gjøre. Det er dessverre mange faktorer som spiller inn. Det må finnes mulighet for å ta ut mye strøm på holdeplassen, det må være tid nok for sjåføren å få ladet og passasjerene må ikke måtte vente», sier han.

For kort rekkevidde

Da Unibuss bestilte de batterieleektriske bussene fra MAN og Solaris så ble de forespeilet en teoretisk rekkevidde under ulike forhold. Det ble også gjort nøye utreginger og kalylker på hvor mye batterikapasitet en måtte ha for å drifte bussene. Både til fremdrift og oppvarming.

Unibuss la defor på 50 prosent overkapasitet i batteripakkene. Dette for å kunne klare tøffe vinterdager.

«Det stemmer at vi fikk tildelt teoretiske utreginger på rekkevidden i forhold til ulike utetemperaturer. Men vi fikk aldri noen garantert rekkevidde. Derfor så la vi på en god margin på 50 prosent. Dessverre viser det seg at dette ikke er godt nok på de mest krevende dagene, slik vi nå har opplevd. Vi skulle tatt enda bedre i», sier Anderberg.

Ulike løsninger på kort og lang sikt

Unibuss har jobbet og jobber fremdeles med å løse utfordringene knyttet til både ladeinnfrastruktur og drift av bussene. De har sett på en rekke mulige løsninger og gjort mange endringer.

«Vi så tidlig at enkelte busser kjørte med for høy innetemperatur som dro mye strøm. Dette ble justert ned. I tillegg så var alle bussene utstyrt med en dørbryter som åpnet alle dørene i bussen. Dette var med å holde temperaturen veldig lav inne i bussen, som igjen gjorde at varmeanlegg konstant gikk på full styrke. I tillegg påvirker føreforholdene rekkevidden. Det samme med dekk og kjørestil», forklarer han og legger til at de nå har programert om bussene slik at bare en og en dør kan åpnes, men alle kan lukkes med en knapp. I tillegg kjører de i gang med en storstilt føreropplæring på kjørstil med batterielektrisk buss.

«Vi ser enorm forskjell på en god bussjåfør og en som kjører mindre bra. Dette jobbes det nå med å jevne ut. Vi planlegger bedre opplæring i kjørestil og dette med regenerering av strøm under kjøring», legger han til.

At noen av bussene kan bli bygget noe om for å forbruke mindre strøm er ikke utenkelig. Det er forskjellig oppvarmingssystem på de ulike busstypene, og dette er også noe Unibuss nå ser på.

95 prosent oppetid

Solarisbussene kjører nå med en god oppetid. Hele 95 prosent. Mye av barnesykdommene er nå borte og Unibuss har funnet gode løsninger for at passasjerene ikke skal bli skadelidende.

«Vi har satt inn flere busser. På noen linjer har vi satt inn noen eldre busser for å hjelpe oss ut. Og vi har også lagt inn bussbytter under veis i vognløpet. Dette merker ikke passasjerene noe til. Bussene byttes ut på endeholdeplass og ny, fulladet buss settes inn», sier han og tror de største utfordringene og problemene nå vil løse seg. Og forhåpetligvis helt borte innen neste vinter.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.