Stadig flere elbusser i Moskva

Busstrafikken i Moskva er i ferd med å bli elektrifisert i raskt tempo. Kollektivtrafikkselskapet Mosgortrans meddeler nå at selskapet har tatt i bruk sin batterielektriske buss nummer 1000.

Mosgortrans er ansvarlig for kollektivtrafikk med busser og trikker i Moskva. Planene videre er at det skal anskaffes ytterligere 600 elbusser i 2022 og et tilsvarende antall i 2023. Målet er å ha mer enn 2.200 batterielektriske busser i drift mot slutten av neste år. Da vil nesten 40 prosent av Mosgortrans sin bussflåte være elektrifisert. Målet er at alle busser i den russiske hovedstaden skal være utslippsfrie i 2030.Da vil bussflåten i betydelig grad bestå av batterielektriske busser, men også brenselcellebusser i områder hvor det er mer fordelaktig.

Så langt har overgangen til grønn kollektivtransport i Moskva gått fort. De først elbussene kom i trafikk i 2018, og disse er nå inne i sin fjerde vinter. Vinteren kan være streng i Moskva, men Mosgortrans meddeler at de elektriske bussene ikke har bydd på spesielle problemer. Nærmere 80 millioner passasjerer reiser med Moskvas elbusser i året.

Også utbyggingen av ladestasjoner skyter fart for å kunne holde tritt med den store veksten i elektriske busser. Byen har nå 150 ladestasjoner for busser, men mot slutten av 2023 vil dette være økt til nærmere 500.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.