Spenning i luften i Bergen

Enova har gitt Hordaland fylkeskommune 36 millioner i støtte til etablering av 80 ladepunkter og 8 pantografladere på depot for batteribusser i Bergen.

«Dette er en offensiv satsing på det grønne skiftet og miljøvennlig transport. Da vi utabridet det nye bussanbudet, løftet vi miljøprofilenb betydelig, som en naturlig videreføring av fergeanbudene. For de styrende partiene i Hordaland så er dette svært viktig», sier fylkesordfører Anne Gine Hestetun.

Med det nye anbudet skal de nye batteribussene kjøre mer enn 3,5 millioner kilometer i året. Dette tilsvarer 87 runder rundt ekvator. For å oppnå dette behøves det 80 batterielektriske busser til byen. Og dette kan bli norges største enkeltordre på slike miljøvennlige busser.

«Prosjektet vil trolig være det største enkeltinnkjøpet av elektriske busser i Norden til nå», sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad hos Enova.

«Det finnes i dag rundt 16000 busser i Norge, men kun et ytterst fåtall av disse er batterielektriske i dag. For å få til en skifte er det viktig at noen tar ledelse og prøver ut batterielektriske busser i stor skala og samtidig viser omverden at dette fungerer i praksis. Her kan Bergen bli et nasjonalt utstillingsvindu, sier Nakstad.

«At Hordaland nå får støtte til elektriske busser vil være et stort løft i arbeidet for å bedre lokal luftkvalitet, styrke kollektivtransporten og samtidig få ned klimagassutslippene. Hordaland fylkeskommune har verkelig gått i bresjen for elektrisk transport, både på sjø og nå land, sier Klima og Miljøvernminister Ola Elvestuen (V).

«Regjeringen er opptatt av å få til en rask og omfattende omstilling til reinere transport. Da er det helt nødvendig at noen er tidligute og viser at det fines gode, grønne alternativer. Det er gledelig at Enova bidrar med økonomisk støtte når Hordaland fylkeskommune viser så stor pågangsmot og vilje til omstilling», sier han videre.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.