Sørlandet snør ned – bussene sliter

Sørlandet opplever det kraftigste snøfallet på mange år. Trafikken står og mange busslinjer blir innstilt.

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for svært mye snø langs store deler av kysten i Agder.

2. januar er det av den grunn fare for forsinkelser og innstillinger i kollektivtilbudet i deler av Agder på grunn av værforholdene. I
Kristiansandsområdet fungerer foreløpig kollektivtilbudet tilnærmet normalt.

I Arendal så er en rekke bussruter innstilt og kommunen har bestemt at alle skolene skal holde stengt onsdag.

Dersom en planlegger å reise kollektivt, må en beregne ekstra god tid, og utfordringene vil normalt være størst i rushtidstrafikken.
Føreforholdene kan endre seg raskt.

«Plutselige hendelser eller avvik i trafikkbildet
knyttet til enkeltavganger blir i størst mulig grad publisert i reiseplanlegger i appen AKT Reise og på hjemmeside (akt.no). Dersom avvik oppstår, kan dette forplante seg til andre deler av rutesystemet», skriver AKT i en pressemelding.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.