Ruter vurderer å innstille bussavgangene

Grunnet krevende utfordringer på veien i store deler av sør-østlandet så vurderer nå Ruter å innstille flere avganger.

– Det er veldig utfordrende kjøreforhold og det er problemer med å få brøytet unna snøen, sier pressevakt Gro Janborg i Ruter.

Ruter melder at det er for krevende for mange av bussene å gjennomfør oppsatt rute. Veien er dårlig brøytet og det er glatt flere steder.

De gjør nå løpende vurderinger om flere avganger skal innstilles.

I 13.00-tiden oppdaterer Ruter til NTB at følgende linjer er innstilt i Oslo: 21, 30, 34, 37 og 54. Årsaken er glatte veier og dårlig fremkommelighet grunnet det store snøfallet.

– Linjene er innstilt av sikkerhetshensyn, og er avhengig av at veiene blir brøytet for å kunne gjenoppta kjøring, sier Janborg til nyhetsbyrået.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.