Solid vekst for nyttekjøretøy i Europa 1. halvår

Halvårsstatistikken fra ACEA, bransjeorganisasjonen for europeiske bilprodusenter, viser at det har vært en solid vekst i nyttekjøretøy-registreringene 1. halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Først må vi presisere at tallene ikke gjelder hele Europa. Det er snakk om EUs 27 land pluss de tre EFTA-landene Island, Norge og Sveits pluss Storbritannia.

I dette området ble det registrert 18.191 busser, mot 15.982 i samme periode i fjor, en økning på 13,8 prosent. Størsteparten er fortsatt dieseldrevne busser (11.441 mot 11.139), men her er økningen på bare 2,7 prosent. På vår hjemlige arena snakker vi gjerne om elbusser. I EU+ området ble det registrert 3.238 enheter første halvår, mot 2.194 i samme periode i fjor, en økning på 47,6 prosent. Men økningen var enda større for diesel-elektriske hybridbusser, fra 832 til 2143 enheter, en oppgang på hele 157,6 prosent. Gruppen «Andre», som er en miks mellom gassbusser og brenselcellebusser, har en tilbakegang på 24,5 prosent, fra 1813 enheter første halvår 2022 til 1369 samme periode i år.

De forskjellige markeder varierer kolossalt, noe som selvsagt har sammenheng anbudsordningen som praktiseres i praktisk talt i alle de landene det her er snakk om.

Nordiske land

Norge er ett av landene som hadde absolutt størst vekst første halvår i år. Totalt ble det registrert 661 busser mot 305 i samme periode for ett år siden. Det gir en økning på hele 116,7 prosent. Og nå utgjør elbussene den klart største andelen. Første halvår ble det registrert hele 385 elbusser, mot 134 samme periode i fjor, en økning på hele 187,3 prosent. Men størst vekst i prosent finner vi i gruppen «Andre», som i vår sammenheng er snakk om gassbusser. 95 enheter første halvår i år mot 14 for ett år siden gir en økning på hele 578,6 prosent. Men igjen er det selvsagt anbudsordningen som gir slike utslag. Nå hadde faktisk også dieselbusser en økning på 15,3 prosent, fra 157 til 181 enheter.

Hvordan gikk det så i våre naboland? Vel, Island hadde en økning totalt på hele 306,3 prosent, men det er snakk om små tall, fra 16 til 62 dieselbusser og fra ingen til tre elbusser. Sverige, Danmark og Finland hadde alle en varierende tilbakegang sammenlignet med året før. De baltiske statene vil gjerne regnes med som en del av Norden. Av de tre landene var det bare Litauen som hadde fremgang fra 2022 til i år.

Vare og last

La oss også kort nevne at vare- og lastebilsektoren har opplevd en betydelig vekst første halvår i år, og det gjelder faktisk de aller fleste land. En liten kuriositet for Norge i så måte: Med 321 elektriske lastebiler over 3,5 tonn (opp fra 97 samme periode i fjor) ligger vi helt oppe på en tredjeplass etter Tyskland og Nederland.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.