Solid lønnsøkning for bussbransjen

Etter en tøff forhandligsrunde så ble det enighet i årets lønnsoppgjør. Fellesforbundet, NHO Transport og Spekter ble enig i forhandlingene på Bussbransjeavtalene og Funksjonæroverenskomsten.

Det blir et generelt tillegg på 7 kroner timen fra 1. april. Og 4 kroner timen i normallønnstillegg.

– Vi har fått et solid lønnsløft for samtlige medlemmer på avtalen. I tillegg har vi fått innfridd etter- og videreutdanningskravet og de viktigste tekniske kravene vi gikk inn i forhandlingene med, sier forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen til Fellesforbundet.no.

Nå er bussbransjen enda et lite stykke nærmere industriarbeiderlønn. Men i tillegg så har de tettet hullet på delskift-halvtimen som nå betales som ordinært arbeid.

For rutebussjåfører gis per 01.04.25 et tillegg på kr. 4,50 per time som kommer i tillegg til resultatet i mellomoppgjøret i 2025.

Alle minstelønnsatser økes med 11 kroner.

Og matpengesatsen økes til 107 kroner.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.