Miljøsone klasse 3 i Stockholm godkjent av EU

Vi har tidligere omtalt den omdiskuterte miljøsone klasse 33 i deler av Stockholm. EU har nå godkjent miljøsonen som trer i kraft 31. desember i år.

Det er kollega Bussmagasinet.se som melder dette. Avgjørelsen i EU innebærer at Stockholm blir første by i verden til å forby bensin- og dieselbiler i deler av sentrum. Dette får selvsagt betydning for også norske turoperatører med Stockholm som destinasjon hvis reisen foregår med buss.

Miljøsone klasse 3 er den strengeste type miljøsone. Disse kjøretøyene får kjøre i slike miljøsoner:

– Lette og tunge batterielektriske kjøretøy av alle slag

– Lette og tunge brenselcellekjøretøy av alle slag

– Lette og tunge gassdrevne kjøretøy som tilfredsstiller utslippskravene i Euro 6

– Tunge ladehybrider som tilfredsstiller utslippskravene i Euro 6

Ettersom særdeles få turbusser tilfredsstiller de fire kategoriene, er det særlig reiselivsnæringen dette går ut over.

Miljøsonen i Stockholm har fått sterk kritikk. Det er den politiske majoriteten, Vänsterpartiet, Miljöpartiet og Socialdemokraterna som står bak vedtaket om å innføre miljøsone av strengeste klasse i deler av sentrum. Planene har fått sterk kritikk både fra opposisjonen og en rekke bransjeorganisasjoner, blant annet fra Sveriges Bussföretag og Transportföretagen.

EU-kommisjonen startet i januar i år en gransking av Stockholms planer, og nå viser det seg altså at kommisjoner ikke har noen innvendinger.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.