Solaris styrker stillingen på hydrogen

Polske Solaris styrker sin stilling som markedsleder på brenselcellebusser med ytterligere en stor-ordre, denne gang fra Venezia i Italia.

Denne gang er det snakk om 90 hydrogendrevne brenselcellebusser fordelt på 75 12-metersbusser (Urbino 12 Hydrogen) og 15 leddbusser (Urbino 18 Hydrogen). I tillegg ligger det inne ytterligere en opsjon på 13 12-metersbusser og fem leddbusser. Disse skal også ha brenselceller.

Leveransene skal starte i november 2025og sluttføres noen uker inn i 2026. De 12 meter lange bussene skal ha en tankkapasitet på 35 kg hydrogen, mens leddbussenes kapasitet er 50 kg. Dermed vil bussene få en rekkevidde på minst 350 km på en tankfylling.

I dag har Venezia 30 batterielektriske og fire brenselcellebusser fra Solaris.

Denne ordren kommer på toppen av en enda større ordre for noen dager siden, hele 130 brenselcellebusser til de italienske byene Bologna og Ferrara. Men ikke nok med det: Her ligger det også inne en opsjon på ytterligere 140 brenselcellebusser.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.