Solaris stor på hydrogendrevne busser

Den polske bussprodusenten Solaris har de siste par årene levert rundt 100 hydrogendrevne brenselcellebusser i Europa. En ny rammeavtale med Østerrikes største busselskap kan øke dette tallet betydelig.

I tillegg til Østerrike har Solaris solgt hydrogendrevne busser til Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Polen og Sverige. Hydrogenbussen Urbino 12 Hydrogen ble lansert i 2019 og er det mest avanserte kjøretøyet fra den polske produsenten. Kjøretøyet har en rekkevidde på 350 km.

En nylig landet rammeavtale med Østerrikes største busselskap, ÖBB Postbus, åpner for en total leveranse på 40 busser innen utgangen av 2023. I første omgang er det imidlertid snakk om en pilotleveranse på fem hydrogenbusser frem til november i år. Partnerskapet mellom Solaris og ÖBB Postbus daterer seg tilbake til 2009, og frem til nå har selskapet anskaffet 169 busser av Urbino-modellen. De nye hydrogenbussene skal stasjoneres i Villach langt sør i Østerrike.

Hydrogen-prosjekt

Den nevnte rammeavtalen er kommet i stand nærmest parallelt med igangkjøringen av det såkalte H2 Kärnten-prosjektet som har som siktemål å utviklet hydrogenteknologien i den sørligste delstaten i Østerrike. Prosjektet skal se på bruk av hydrogen innenfor kollektivtrafikken og til industrielle formål. Prosjektet omfatter store transportører, myndighetene og energiselskaper. Innenfor prosjektet skal Kärnten få sin første fyllestasjon for hydrogen som blant annet de kommende hydrogenbussene skal benytte.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.