Seminar: Mobilitet i omstilling

Kollektivtrafikkforeningen inviterer til digitalt seminar om mobilitet i omstilling. Tidspunktet kan neppe være mer velegnet.

Det digitale seminaret arrangeres 27. januar. Det er åpent for alle og gratis, men krever påmelding.

Seminaret tar utgangspunkt i den såkalte Paris-avtalen og stiller spørsmålet om vi når klimamålene fastsatt der med dagens transportsystem.

Fra det foreløpige programmet sakser vi følgende punkter:

  • Hva viser utviklingen i trafikkbildet i januar 2022? Vi får en status i forhold til Paris-avtalen og norske klimaforpliktelser! Vil samfunnet nå klimamålene uten en kursendring? Innleder er Bjørne Grimsrud, adm. direktør i TØI.
  • Hva skal til for å bruke endringene fra pandemien til å skape et moderne transportsystem for framtida som bygger opp under samfunns- og klimamål? Innleder er Bernt Reitan Jenssen, adm. direktør i Ruter.
  • Dialog: Bernt Reitan Jenssen og Siv Wiken, henholdsvis styreleder i Kollektivtrafikkforeningen og adm. direktør i Agder kollektivtrafikk AS.

Det er ytterligere et par punkter hvor innledere og paneldeltakere foreløpig ikke er bestemt:

  • Hvordan snu mobilitetstrenden, slik at vi igjen står bedre rustet til å bygge opp under samfunns- og klimamål?
  • Politisk samtale om omstilling, mobilitet, klimamål, nullvekstmål, moderne transportsystem, mulig kursendring m.m.

Seminaret kunne neppe ha kommet på et mer velegnet tidspunkt. Pandemien har ført til store endringer. For å unngå smitte, jobber langt flere på hjemmekontor, og mange foretrekker privatbilen fremfor kollektive transportmidler. Den senere tiden har vi dessuten fått en galopperende strømpris som ikke akkurat er gunstig med tanke på den elektrifisering vi opplever både når det gjelder personbiler og busser, og som nå kommer til varebiler og lastebiler for fullt. Har vi i realiteten strøm nok og til en pris som ikke hemmer det grønne skiftet?

Samtidig er samfunnet blitt gjennomdigitalisert, noe som gir store muligheter for kombinerte mobilitetsløsninger, individuelle tilbud basert på faktiske behov og ikke minst for mer effektiv bruk av eksisterende infrastruktur.

Kilde og illustrasjon: Kollektivtrafikkforeningen

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.