Solaris med nytt delelager og ladepark

Helt mot slutten av september åpnet den polske bussprodusenten Solaris et nytt delelager og egen ladepark ved fabrikken i Bolechowo i nærheten av Poznań.

I mange år har Solaris vært blant de fremste når det gjelder å ta frem løsninger for lavutslipps- og utslippsfrie busser. Det nye delelageret og ladeparken må ses på som et videre ledd i dette.

Det nye delelageret på 10.000 kvadratmeter har de aller mest moderne innredninger og logistikksystemer som vil lette produksjonen og deleforsyningen. Solcelleanlegg på taket hjelper til med el-forsyningen i anlegget.

Ladepark

Ladeparken er et multifunksjonelt anlegg som kan håndtere hele det elektriske spekteret fra Solaris, altså rene batterielektriske busser, busser med hydrogenmatede brenselceller og trolleybusser. Ladeparken er etablert både for at Solaris selv kan teste nye teknologier og funksjonaliteter når det gjelder lading, men også for at man skal kunne demonstrere forskjellige ladeløsninger for kundene. Tre leverandører av ladesystemer er representert i ladeparken, Medcom, Ekoenergetyka og ABB.

Alle slags ladeløsninger er representert i ladeparken, med muligheter for ladeeffekter mellom 150 og 600 kW. Ladeparken er i tillegg den første i sitt slag i Polen når det gjelder såkalt Vehicle-to-Grid (V2G) funksjonalitet, altså at strøm fra el-kjøretøy kan føres tilbake til en batteribank eller benyttes eksternt. Akkurat som delelageret har ladeparken et solcelleanlegg på taket for best mulig utnyttelse av fornybar energi.

Solaris nye ladepark med solcelleanlegg på taket.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.