Solaris leverte 1487 busser i 2019

Den polske bussprodusenten Solaris opplevde tidenes rekordår i 2019. Deres inntekter økte med 40 prosent. De produserte nesten 1500 busser og har en ordre på 500 elbusser for levering nå i 2020.

2019 var et solid rekordår for Solaris på manmge måter. For det første så oppnådde selskapet sitt største salgsvolum noensinne. Nesten 1500 busser ble produsert og levert kunder over hele Europa. Videre så hadde den polske bussprodusenten en økning i inntekten på nesten 40 prosent i forhold til året før. Og allerede før en hadde kommet inn i dette året så var ordrebøkene helt fulle. Det skal leveres 500 elbusser til kunder nå i 2020.

Solaris utvider stadig sitt salgsnettverk og har i dag busser i hele 32 land, i over 750 byer over hele verden. Totalt har fabrikken levert 19.000 busser til kunder siden oppstarten. De største markedene er i dag hjemmemarkedet Polen, Tyskland, Belgia, Litauen og Italia.

Fremdeles er det dieselbusser som står for det største salgstallet for Solaris. Men fabrikken jobber kontinuerlig for å tilpasse produksjonen mer til alternative drivlinjer. I 2018 gjorde salget av hybird- og elektriske busser totalt 29 prosent. Mens i 2019 økte dette med 11 prosent og er nå oppe i 40 prosent. Og tallet øker raskt.

På et europeisk nivå så er Solaris ledende innen elektromobiliti. Antall busser med en eller anne type elektrisk drivline øker stadig. Antall batterielektriske busser var i 2019 på 162 enheter. En økning på 51 prosent i forhold til 2018. Og i 2020 vil en komme opp i 500 batterielektriske busser som blir levert kunder.

Det skal leveres hele 130 batterielektriske leddbusser til MZA i Waeszawa. I tillegg er det en rammeavtale om levering av hele 250 batterielektriske Urbino 12 til ARM i Milanese i Italia. Dette er en åttedobling bare på tre år.

Langsiktig strategi

Den økende betydningen av elektriske busser hos Solaris stemmer overens med den langsiktige stategien som er lagt i samarbeid med hele CAF konsernet, som Solaris ble en del av i 2018.

Trenden med økende andel busser med lav- eller nullutslipp vil øke videre fremover. Dette samsvarer også godt med trenden en ser over hele Europa. Bare på kort tid har både interessen og ønske om å omstille seg til elektromobilitet økt betydelig over hele Europa. Daglig kommer det inn bestillinger på batterielektriske busser til Solaris og alle de andre leverandørene av elbusser.

Solaris jobber med å være den ledende produsenten av batterielektriske busser i Europa og har tilpasset produksjonen mot dette målet. På europeisk nivå har en sett en økning på 78 prosent i bestillinger av busser med elektrisk drivlinje bare på kort tid.

Hydrogenbuss

For å komme denne etterspørselen i møte, så har Solaris jobbet hardt på for å tilpasset produktene sine til etterspørselen. I 2019 så lanserte Solaris deres 12 meter hydrogenbuss på UITP messen i Stockholm. Og ved å benytte hydrogen som drivstoff, vil en kunne oppnå lenger rekkevidde på bussene uten noen for for farlige utslipp.

Hydrogenbusser åpner for en ny type kundegrupper og i følge Solaris vil ikke dette komme i konflikt med kundene som har behov for batterielektriske busser. De vil heller utfylle hverandre perfekt, og de vil dra nytte av hverandres teknologiske utvikling. Allerede i år skal det leveres 12 hydrogenbusser til SASA i Bolanzo i Italia.

Her i Norge kommer det 10 trolleybusser som skal settes inn på ruteproduksjon i Bergen. Trolleybusser er også noe Solaris har hatt på markedet i mange år allerede. En kan se Solaris trolleybusser i en rekke land over hele Europa. Og i 2019 lanserte Solaris deres 24 meter langde dobbeleddede trolleybuss.

Siden 2011 har Solaris hatt batterielektriske busser på markedet. I løpet av de siste årene har dette salget nærmest eksplodert. Sammen med salgstallene så har også utviklingen gått fremover i høy hastighet. Solaris har fulgt denne utviklingen og har tatt til seg kompetanse på dette feltet. De har i dag passert over 25 millioner kjørte kilometer med Urbino elektriske busser. Erfaringene har de tatt med i viderutvikling av neste generasjon.

Flåtestyring

I takt med bestillingene av Solarisbusser så kommer også etterspørsel etter gode flåtestyringssystemer. Dette har fabrikken nå utviklet og leverere et godt system til deres kunder. eSConnect er en programvare som muliggjør effektiv styring av bussflåten og optimaliserer bruken av bussene. Systemet er et nøyaktig diagnostikkinstrument som letter og støtter vedlikeholdskapasiteten. I tillegg så monitoriserer den bussen og muliggjør bevisst og økonomisk bruk av bussflåten både av sjåføren og operatørselskapet.

Og i tillegg til det avanserte flåtestyingssystemet, så har Solaris utviklet et aktivt sjåførhjelpesystem, ADAS. Systemet overvåker kontinuerlig veien fremfor bussen og hjelper sjåføren til å uføre visse handlinger. I tillegg varsle for eventuelle farer.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.