60 millioner til Grenland

Grenland oppfyller målene for 2020 i belønningsavtalen for perioden 2017-2020 som skal sikre bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. De får dermed utbetalt 60 millioner kroner til bruk for blant annet bedre kollektivløsninger.

– Gjennom belønningsavtalen med Grenland ønsker vi å sikre et godt kollektivtilbud, slik at flere benytter buss i stedet for å velge bilen. Over de siste tre årene ser vi at stadig flere reiser med buss og velger bort bilen i Grenland. Det er svært gledelig å se. For 60 millioner kroner får de viktige midler til å satse videre på kollektivtilbudet, spesielt i denne utfordrende tiden, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet har en avtale med Grenland gjennom Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. De lokale myndighetene som undertegnet avtalen for 2017-2020 var Telemark fylkeskommune og Skien, Porsgrunn og Siljan kommuner.

For å få utbetalt pengene hvert år, må noen avtalte mål oppfylles. Det inkluderer at veksten i persontrafikken ikke tas med biltrafikk, men kollektivtransport, sykkel og gange. Fra 2016 til 2019 har biltrafikken gått ned med 3,5 prosent, og antall bussreiser har økt med 4,4 prosent.

Avtalen var 60 millioner kroner for 2020. Pengene utbetales om kort tid.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.