Kollektivselskapene sikret drift

I en tøff tid med en rekke tiltak og hvor mange holder seg unna kollektivtransporten, så taper selskapene enorme pengesummer daglig. I natt ble regjeringen enig om en krisepakke på 1 milliard kroner til kollektivtransporten.

– Vi er svært glade for at Stortinget øremerket én milliard i kompensasjon til den fylkeskommunale kollektivtrafikken. Dermed kan sektoren opprettholde et formålstjenlig tilbud og sin rolle som samfunnskritisk funksjon. Dette er viktig for at ansatte i andre samfunnskritiske funksjoner skal komme frem og tilbake til jobb uten å bli smittet, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han har sammen med flere aktører jobbet hardt på for å få til denne krisepakken. Alternativet ville blitt stans i transporten og mange permiteringer fremover. Nå, men denne krisepakken, vil bussene og resten av kollektivtransporten kunne gå. Pengene er øremerket kollektivtransport og tapte billettinntekter.

Hele kollektivsektoren har stått bak kravet om kompensasjon for tapte billettinntekter. Samtlige fylkesordførere, Kollektivtrafikkforeningen som talerør for de fylkeskommunale administrasjonsselskapene, samt aktuelle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner stod bak et felles brev til samtlige stortingsrepresentanter 27.03.20.

For den kommeriselle ekspressbussnæringen og turbussbransjen er det ikke kommet noen krisepakker. Her har selskapet blitt tvunget til å redusere rutetilbudet betraktelig og permitere ansatte. Turbusselskaper har parkert de fleste bussene og permitert en rekke sjåfører.

Mange turbusseiere Bussmagasinet har snakket med er fortvilte og har etterspurt en krisepakke som også kunne hjelpe dem. Men foreløpig er krisepakken kun rettet mot tapte billettinntekter for kollektivtransporten som er i fylkes- og statlig styre.

en

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.