Smidig reise med ØresundPAY

ØresundPAY lanseres som et nytt varemerke innenfor Øresundsbro Konsortiet – med fokus på å gi kundene smidige reiser på betalingsveier, broer og ferger i Skandinavia.

– Vi ønsker å tilby kundene de beste mulighetene for smidige reiser på betalingsveier, broer og ferger. Derfor har Øresundsbro Konsortiet valgt å bli en registrert betalingsformidler innenfor EETS, forteller Linus Eriksson, adm.dir. for Øresundsbro Konsortiet.

EETS (European Electronic Toll Service) bygger på en europeisk visjon om at veibrukere skal kunne betale veiavgifter på hele veinettet i Den europeiske unionen gjennom å inngå én eneste avtale om ett betalingsmiddel (f.eks. bizz eller bilens registreringsnummer) med en valgfri betalingsformidler som tilbyr tjenesten.

ØresundPAY kan brukes på flere E6-strekninger og bomringer i Norge, Svinesundforbindelsen og Hardangerbrua.

– Øresundsbron har skapt muligheter på begge sider av sundet i over 20 år, og med ØresundPAY øker vi muligheten vår til å bidra til flere komfortable bilreiser i omverdenen vår. Vi ser fram mot å utvikle virksomheten og bidra til økt kundenytte på flere betalingsveier i Skandinavia og resten av Europa, sier Linus Eriksson.

Oppdelingen av virksomheten til Øresundsbro Konsortiet innebærer at betalingsformidleren ØresundPAY har fokus på å tilby en tjeneste som gir enkle passeringer av ulike betalingsveier, først og fremst i Skandinavia, med en samlet debitering fra operatørene av disse, og å øke tilbudet av betalingsveier, broer og ferger som kan brukes via tjenesten.

Som betalingsveioperatør fortsetter Øresundsbron å håndtere driften av den faste forbindelsen mellom Danmark. Konsortiet håndterte både betalinger og drift tidligere også, men nå er virksomhetsområdene delt opp i to varemerker for å bli EETS-utsteder.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.