Skyss innfører flere betalingsmetoder på buss

Flere reisende har klaget til Skyss på at det ikker er mulig å betale med bankkort på bussen. Fylkesutvalgte har nå bestemt at det fra våren skal være mulig å også benytte bankkort for å betale bussbilletten. Dette blir en prøveperiode fra og med mai 2021.

I 2018 reduserte Skyss antall soner ned til 7 soner i da Hordaland. Samtidig gikk flere og flere over til å betale med Skyss-appen på mobilen. Om en ville kjøpe billett ombord i bussen måtte en ut med 20 kroner ekstra.

Flere har over tid klaget til Skyss om at de ikke kan kjøpe billett med bankkort på bussen. Dette har Skyss nå tatt til følge. I en prøveperiode fra og med mai 2021 skal det være mulig å betale med bankkort på bussen.

Det er i dag mulig å betale med bankkort i en rekke av landets fylker og nå kommer dette også i Vestland fylke. Men mange bussjåfører frykter at dette vil forsinke bussen ytterligere. Det er kjent fra andre deler av landet at det er tidkrevende å benytte bankkort om en må benytte pinkode. Flere fylker benytter i dag kun betaling med Pin kode, da «tæpping» ikke alltid er tilgjengelig.

Den raskeste betalingsmetoden vil fortsatt være å benytte forhåndsbetalt mobilbillett. Og i dag benytter 80 prosent av alle de reisende i Skyss sitt distrikt Skyss-appen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.